NASJONAL MOTORDAG

TUR TIL EYDEHAVN MUSEET

ARRANGEMENTET BLE AVLYST PGA. MEGET DÅRLIG OPPMØTE...

Grimstad Motorveteraner markerer Nasjonal Motordag med en kjøretur - fortrinnsvis i veterankjøretøy - til Eydehavn Museet.

Fremmøte ved klubbhuset (BEMA-bygget, Lillesandsveien).

Avreise tirsdag 6. juni kl. 17.00 og turen går via Fevik og Arendal til Eydehavn.
På Eydehavn museet blir vi møtt av bestyrer Helle Lofstad. 
Beregnet ankomst Eydehavn er ca. kl. 18.30.


Inngangsbillett: kr. 20,- pr. person. 
For de som velger å kjøre direkte - adresse:

Aust-Agder museum og arkiv IKS
Nesgata 11, 4810 Eydehavn

www.kubenarendal.no/eydehavn-museet[Tilbake]