ÅRSMØTET 2016

RAPPORT FRA TORFINN GRØSLE

Onsdag 25. januar ble årsmøtet for 2016 avholdt i klubbhuset.

Det var et positivt, artig, hyggelig årsmøte med ny fremmøterekord 34, rekordhøyt medlemstall 126 (fra 102), overskudd og gjenvalg over “hele fjøla”


 
 Styret + forsikringsansvarlig.
 Fra venstre:
 Kjell-Ivar Søreng (leder), Børge Bendixen 
 (nestleder), Arnfinn Emil Olsen "Loll" (forsikrings-
 ansvarlig), Ann Katrin Olsen (kasserer og klubb-
 husvertinne) og Eirik Moksness (sekretær)

 
 Takk for innsatsen under Norgesløpet!

 Marsipankake levert av norgesløpssponsor
 Morterud Bakeri

  
  

 
  
 Klubbens nye utmerkelse "oljeskvetten" ble
 tildelt Paul Søreng for arbeidet som er utført i mange
 sammenhenger! 
 Gratulerer!

 
 
Hedergjesten fikk førsteplassen i kakekøen
 
 GMVs hederstegn; "Oljeskvetten"
 Hvem blir den neste som fortjener en påskjønnelse?


Alle bilder: Torfinn Grøsle

Tekst: Torfinn Grøsle og red.

[Tilbake]