ÅRSMØTET 2016

INNKALLING

Styret har gleden av å kalle inn til ordinært årsmøte i Grimstad Motorveteraner.

Dato: onsdag 25. januar 2017
Kl. slett: 19.00
Sted: klubbhuset, BEMA-bygget

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til årsmøtet må sendes styret skriftlig senest 14 dager før årsmøtet

Se vedtekter her: http://grimstadmotorveteraner.com/?articleid=279

Giro for kontingent 2017 sendes på nyåret.

Vel møtt!

[Tilbake]