LMK-nytt april 2009

Følgende informasjon er sendt ut fra LMK april 2009

 

DEN ”NYE” LMK FORSIKRINGEN

Det nye styret i LMK forenkler nå kravene til en LMK forsikring. Nå blir det mye lettere å få søknaden godkjent for det kjøretøyet du trodde ikke kunne få denne forsikringen. 

 

24. april skal de nye reglene godkjennes av styret, og de skal være helt i tråd med de intensjoner og krav som ble gitt styret av Landsmøtet i LMK den 7. mars. Nå er utgangspunktet at det skal gis mer rom for avvik fra det motorhistorisk ”pinlig korrekte”, og det betyr at langt flere søkere skal få sine kjøretøy gjennom. Og da får du dette:

 

Egenandeler (i kroner):

- 2000 ved kaskoskade

-   750 ved brann/tyveri/glasskade

-   200 for veihjelp i Norge (helt hjem!)

-   500 for veihjelp i andre land (til verksted, men stor fleksibilitet mht situasjon)

 

-  Fri kjørelengde!

-  LMK får melding om alle skader, og bistår der det er nødvendig.

 

FORSIKRING

PRIS OG FORSIKRINGSSUM

Helforsikring 1959→ eldre

kr. 385 (standard forsikringssum opp til kr. 250.000)

Helforsikring 1960→ nyere

kr.395 (standard forsikringssum opp til kr. 150.000)

Lagerforsikring

kr. 150 (standard forsikringssum opp til kr. 50.000 per polise)

Restaureringsforsikring

kr. 200 (standard forsikringssum opp til kr. 250.000)

Ombygd/modifisert

kr. 790 (standard forsikringssum opp til kr. 250.000)

Blivende Klassiker

kr. 790 (spesielt kjøretøy alder 10 – 30 år, men forutsetter en Helforsikring fra før. Standard forsikringssum opp til kr. 250.000)

Oppstillingsforsikring

Kasko uten ansvar. Kan ikke flyttes med egen motorkraft

Kr. 170 for 1959 og eldre (standard forsikringssum opp til kr. 250.000)

Kr. 180 for 1960 og nyere (standard forsikringssum opp til kr.150.000)

 

Inkluderende ordning

Våren 2009 blir således en tid for forandring. Det er LMKs ønske at stadig flere av kjøretøyene som nå ruller ut av garasjer, løer og låver skal ha den tryggheten en LMK Forsikring gir.

Vi sees der ute på veien!

 

TUT OG KJØR!

Klubben din kan få nye klubb-venner i år. Mange arrangementer sparkes i gang i 2009 som klubben faktisk kunne vært med på. Ring kommunen(e) i området ditt og spør hva som finnes av arrangementer i år. Sjekk om det kunne være en ide for klubben din å stille med noen tidsriktige kjøretøy på for eksempel historielagets eller kystlagets opplegg.
Kontaktlistene over alle enkeltpersoner som skal være ansvarlig og engasjere seg fra kommunens side i Kulturminneåret 2009 er nå ganske fyldig.

 

Vi oppfordrer også at du (i hvert fall en eller annen på vegne av klubben) ringer denne kontaktpersonen for å presentere klubbens arrangement. Ikke noe er bedre enn at kommunen kan gjøre litt reklame slik at ”lokalbefolkningen” stiller opp for å se på.

 

Gå til www.kulturminneaaret2009.no . Klikk på ”kontakt”, og deretter på ”fylkes- og kommunekontakter”. Og ring!

 

NULL MOMS PÅ MEDLEMSBLADET

LMK har tidligere informert om glade budskap fra skattemyndighetene. Trykking av medlemsbladet er ofte av de største utgiftene en klubb har, og det er godt å registrere at myndighetene ønsker å legge til rette for at utgiftene kan begrenses noe. Følgende informasjon minner vi om:

 

  1. Ideelle organisasjoner, foreninger og klubber kan søke Fylkesskattekontoret, Avgiftsavdelingen, om fritak av mva på trykking av medlemsblader med flg. forutsetninger:

-          Det må gis ut 2 numre eller fler pr. år

-          Bladene må være nummerert

-     Minst 80 %) omsettes til faste abonnenter (medlemmer) eller hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer

-          Det må sendes skriftlig søknad

  1. Søknaden må inneholde flg.:

-          Organisasjonsnummer (enkelt å få på www.brreg.no)

-          Henvise til Merverdiavgiftlovens § 16

-          Oppgi hvor mange numre som sendes ut

-          Bekrefte at dette kun sendes til medlemmene

-          Opplyse om bladet har eksterne annonsører

 

Når du har fått brevet fra fylkesskattekontoret så må det sendes til trykkeriet.

Så kommer en oppgave klubben bør gjøre etter å ha mottatt ”fritaksbrevet”: Vi minner om at Historiske Militære Kjøretøyers Forening (HMKF) høsten 2007 fikk fritak, SAMT tilbakebetalt for mye innbetalt moms for hele to år.

Bladet Mud & Snow, Historiske Militære Kjøretøyers Forening, Buskerud Fylkesskattekontor og høsten 2007 er fine stikkord å vise til. Skriv derfor et brev tilbake til fylkesskattekontoret og be om tilbakebetaling. Be også i brevet om henvisning til hjemmel dersom fylkesskattekontoret ikke finner å kunne gjøre en slik refusjon av for mye innbetalt moms for de foregående år.

Det skader ikke å prøve selv om det kan være at HMKF hadde litt mye flaks med sin saksbehandler. Lykke til!

 

LOBBYKJØRING

www.stortinget.no/representanter-og-komiteer

 

Det er hit klubben skal gå for å invitere med en stortingsrepresentant på klubbløpet. Og det mener vi virkelig at du skal gjøre.

Daglig leder i LMK har den siste tiden snakket med mange av representantene på Stortinget, og de har fått en del skriftlig materiale om oss. Vi er ikke helt ukjente!

 

Prøv deg først på representantene fra klubbens hjemfylke. For merkeklubbene blir det representantene fra det fra det fylket løpet går i. Husk at representantene er veldig gode på å ta imot telefoner direkte, så bare ring dem på deres kontor på Stortinget. Kontakt først de som sitter i Transport- og Kommunikasjonskomiteen (tidligere Samferdselskomiteen), deretter Finanskomiteen, Familie- og kulturkomiteen og Energi- og miljøkomiteen som de viktigste.

 

Uansett hvilken komité de sitter i, så spiller dette ikke en avgjørende rolle. Partigruppene har ofte interne møter, og de som har vært med på et løp som gjest, vil legge frem det som er viktig når saker som årsavgift og formuesbeskatning tas opp. Helt uavhengig av ”sin” komité.  

 

Ring daglig leder her på LMKs kontor dersom du får napp, så får du litt mer materiale og gode råd herfra.

************************************************** *

 

 

 

Vennlig hilsen

 

Tom T. Græger

daglig leder LMK

+47 22 88 36 00

+47 92 80 93 99

 

pb 170, Økern

0509 Oslo

www.lmk.no

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]