TERMINLISTE HØSTEN 2016

IKKE SITT OG GRUBLE - TA TUREN TIL KLUBBEN!

Oversikt over onsdagsmøter, aktiviteter og garasjetreff - med forbehold om endringer på kort varsel.

Med mindre annet er nevnt, møtes vi kl. 18.30 i klubbhuset på onsdagene og kl. 16.00 på garasjetreffene.

Listen vil oppdateres fortløpende, og det kommer nye arrangementer/turer/utflukter de nærmeste dagene!

September7. sept.
Vert: Asbjørn Pedersen
Tema: LMK-forsikringen
Lørdag 3. sept. kl. 10.00
Søndag 4. sept kl. 11.00
Brokelandsheia - se link


14. sept.
Vert: Trond Hellestøl

Torsdag 15. sept.
Cars & Coffe på Stoa -
Uformelt treff v/KSH 
fra kl. 17.00. 

Lørdag 17. sept.
Høstmarked Ekeberg

Søndag 18. sept.
Sensommertur Øynaheia
i regi AMK.

21. sept.
Vert: Stein R. Jensen
Tirsdag 27. sept. kl. 19.00
Treff hos Vivian og
Helge på Øynaheia
Bjørkeskogen Aktivitets-
senter: 
http://bjorkeskogen.com/28. sept.
Vert: Sigurd Eide


Oktober5. okt.
Vert: Svein Erik Olsen

8. okt.
Garasjebesøk hos Ole
Bjørn Moe, Gjerstad


12. okt.
Vert: Børge Bendixen19. okt.
Vert: Bjarne Engedal26. okt.
Vert: Paul Søreng

29. okt Bedriftsbesøk -
se egen artikkel
November2. nov.
Vert: Per Hushovd

Bilder fra Goodwood
v/Joh Hæhre9. nov.
Vert: Johan Olsen16. nov.
Vert: Ole Holtebu23. nov.
Vert: Torjus Fiære30. nov.
Vert: Edvard Aas

3. des. 
Julebord i lokalene til
kystlaget, Skjevika
Spleiselag. Begr. antall.
Info og påmeld. kommer

Desember7. des.
Vert: Svein Ove Stallemo

 

14. des.
Vert: Kjell-Ivar Søreng


Dersom dagen ikke passer, så finn en annen å bytte med.
Den som har hatt ansvar for klubbkvelden, har også ansvar for å levere nøkkelen til nestemann på lista.

Klubbvertens rolle er følgende :
1) Låse opp døren 
2) Sette på varme 
3) Koke kaffe og servere noe å spise 
4) Ta med søppel hjem (Viktig - da vi ikke har offentlig renovasjon)
5) Sørge for at det er ryddig når du går! Fukt kluten og tørk av bord/benk, så blir det så hyggelig for nestemann på lista...
6) Sette på oppvaskmaskinen før vi går

[Tilbake]