OPPSTART HØSTSESONG

VI GJØR SOM ASBJØRN OG TREKKER INNOMHUS

Onsdag 17. august starter vi opp igjen i klubbhuset i BEMA-bygget og ønsker gamle og nye kjente velkommen.
Første møtet blir enkelt - kanskje med litt mimring fra sommerens løp og turer.

Vel møtt!

[Tilbake]