NORGESLØPET 2016

TAKK FOR TILLITEN!

Norgesløpet 2016 ble avviklet helgen 10. - 12. juni i Grimstad med omegn, og det var påmeldt 252 kjøretøy.
De to eldste kjøretøyene (1901 og 1904 modell) måtte kaste inn håndkledet før løpet, og noe få av de andre nådde ikke frem til Grimstad pga. tekniske utfordringer.
Det var allikevel et fantastisk skue på plassen utenfor JBU-bygget i Grimstad lørdag morgen, og vi takker alle deltakere, publikum sponsorer og samarbeidspartnere for en fantastisk støtte!

Neste år er Norgesløpet i Kongsberg, og vi gir stafettpinnen videre til Kongsberg Automobilselskap!

Lykke til både i planleggingsfasen og gjennomføringen - vi gleder oss!

Ingressfotoet er en Brush 1910 modell tilhørende Knut Arne Windsand, medlem av Kongsberg Automobilselskap

[Tilbake]