NORGESLØPET 2016

VI ER KLARE TIL Å TA I MOT GJESTER!

Fredag 10. - søndag 12. juni vil Grimstad Motorveteraner i samarbeid med bl.a. Froland Motorveteranklubb ta imot ca. 250 veterankjøretøy fra hele Skandinavia.

Se egen arkfane for artikler om arrangementet inkl. presseoppslag.

Fotokonkurranse for deltakere og publikum lørdag 11. juni (bilder kan lastes opp mellom kl. 10.00 og kl. 17.00).

Vi sees!


[Tilbake]