SALMAKERDELER OG VAKTHOLD

INFORMASJON FRA STYRET

Det var muligens en underlig tittel på artikkelen, men vi har to saker som vi ønsker å dele med medlemmer og besøkende på sidene:

SALMAKERDELER

Vårt medlem Egil F. Heige har overtatt et restparti med fjærer, polstring og diverse fra en salmaker.
Trenger du noe til fiks og rep på ditt bilinteriør?

VAKTHOLD KRISTI HIMMELFARTSTREFFET

Kristi Himmelfartsdag er det stort treff på Kringla stadion i Froland, og vi har lovet å stille med mannskap.
Vi har fått mange navn på listen, men skulle gjerne hatt ca. 4 navn i tillegg.
Har du tenkt deg til Froland denne dagen og har du ca. en time å avse til dugnadsarbeid?


Kontakt kisoreng@gmail.com evt. mobil 928 25 091 dersom du enten ønsker salmakerdeler eller stiller som vakt i Froland.

[Tilbake]