VÅRSLEPPET 2016

VI SAMLES I SENTRUM 14. MAI


Vi har gleden av å invitere medlemmer og andre til å stille ut veterankjøretøy og innretninger som har med motor og transporthistorie midt i sentrum av "Sørlandets Perle", Grimstad lørdag 14. mai 2016.

PROGRAM FOR DAGEN:

Kjøretøyene blir utstilt i Storgata, på de små torgene, ved Sorenskrivergården og i sidegatene ved behov fra kl. 11.00 til ca. kl. 14.00.

Husk at parkering skjer slik at det er passasje for utrykningskjøretøy og ikke til hinder for de forretningsdrivendes varetransport.
Grimstad Motorveteraner har vakter som anviser oppstillingsplass for deltakerne, og vi forsøker så langt det er mulig, å plassere kjøretøy etter produksjonsland eller epoke, tema etc. 
Er dere flere som kommer sammen og som ønsker å ha egen "stand" - ta gjerne kontakt på forhånd. 

Vi oppfordrer bileierne til selv å passe på kjøretøyene og gi informasjon til interesserte.
Grimstad Motorveteraner har vaffel og kaffesalg ved Riips i øvre del av gågata.

Fra Kl. 14.00 pakker vi sammen, dvs. rydder inn effekter etc. i kjøretøyene og samles på Torskeholmen. 
Vis aktsomhet ved utkjøring! Alle som skal ut fra gågata må kjøre ut mot øvre del av sentrum
Ca. Kl. 14.15 kjører vi i kortesje til lyskrysset, gjennom Storgata (gågata) og fortsetter opp til Fokus hvor kortesjen oppløses.

Vel møtt til trivelig samvær i Grimstad Sentrum!


[Tilbake]