FWD 1916 MODELL BRANNBIL

RESTAURERT AV BRANNVESENET I KRISTIANSAND

Grimstad Motorveteraner fikk anledning til å besøke Kristiansand Brannvesen, og Knut Holmen, som har administrert restaureringsarbeidet med byens brannbil fra 1922, viste oss klenodiet. Selv om bilen kom i tjeneste i 1926, ble den raskt degradert til nr. 2-bil, og den skal ikke ha kjørt så mange km.
Restaureringsarbeidet nærmer seg slutten, og bilen skal snart ut på kjøretur.
I sommer skal den delta på et treff i Oslo, og vi håper å kunne se denne som gjest i Norgesløpet i Grimstad.

Bilen kom tilbake til Kristiansand i 1999 etter å ha vært lagret tidvis hos Norsk Teknisk Museum, på Fornebu og ved Gardermoen.


Den kom som brannbil i 1926 fra Colbjørnsen og Co.
Bare et år etter bestilte Kristiansand brandvesen en Benz 1927 mod med luftgummihjul pga at byingeniøren sa at bilen med kompakte gummihjul
ødela kummlokkene i byen.
Den ble da annenbil og var i bruk fram til ca krigen.
I 1959 ble den gitt til Bærum/Norsk Veteranvognklubb.
Stod lenge i et åpent skur på Fornebu samt en fuktig tunnel før teknisk museum overtok bilen en gang på 70 tallet.

Bilens forbruk skal etter sigende være ca. 10 liter på mila.

Brannbilen har kjørt Sandvigen - Sundsvollen fire ganger; 1960, 1961, 1962 og 1963 (plaketter fins hos dagens eiere). 

Knut Holmen forteller


 Restaureringsarbeidet har vært utført på dugnad

 

Brannpumpa 

 
 Den lille 4-sylindrede motoren flyttet den ca. 5 
 tonn tunge bilen ca. 40 km/t...


  
  

  
  

 

Bilen hadde fått påbygg i England, derav så mye
fin messing 

 
  Originalt smørekart

   
 


 
  Vårt medlem, Loll, bistår med montering

  

"Benken" med de tre muntre herrer 

 

  

Kopi av originalfoto utenfor brannstasjonen i
Kristiansand sentrum 

 
  Slik så bilen ut med mannskap 

  

Og slik så den ut under lagring på Norsk Teknisk
Museum 

 
  Og denne karen var i sitt ess!


[Tilbake]