SISTE FRIST FOR PÅMELDING NÆRMER SEG

1. APRIL STENGES PÅMELDINGENE...

Det er fremdeles mulig å melde på kjøretøy i klasse A, B, C, samt H og motorsykler/mopeder uansett årsklasse (innenfor løpets klasser).

Merk at klasser fortsatt kan stenges for påmelding på kort varsel og før fristen 1. april.

Pr. i dag er det følgende fordeling i de forskjellige klassene:(klikk for større foto)


Klasser (FIVA B)

Kl. A  ANCESTOR.                             Kjøretøy bygget før 31. desember 1904

Kl. B  VETERAN:                               Kjøretøy bygget mellom 1.Januar 1905 og 31. Desember 1918

Kl. C  VINTAGE:                                Kjøretøy bygget mellom 1.Januar 1919 og 31. Desember 1930

Kl. D  POST VINTAGE:                       Kjøretøy bygget mellom 1.Januar 1931 og 31. Desember 1945

Kl. E  POSTWAR:                               Kjøretøy bygget mellom 1 Januar 1946 og 31. Desember 1960

Kl. F  ...............:                               Kjøretøy bygget mellom 1 Januar 1961 og 31. Desember 1970

Kl. G ................:                              Kjøretøy bygget fom. 1. Januar 1971 og opp til 30 år evt. annet.

Kl. H                                                NYTTEKJØRETØY: Egen klasse for nyttekjøretøy. Fører av lettere

                                                       nyttekjøretøy som pickup/liten varebil kan melde seg på i selvvalgt

                                                       klasse, men må i siste instans rette seg etter arrangørens anvisning.


Sist påmeldte motorsykkel (deltar i klasse B):
(klikk på foto for større utgave)

[Tilbake]