INFORMASJONSMØTE OM NORGESLØPET 2016

ONSDAG 13. APRIL KL. 18.30

Onsdag 13. april vil det være et informasjons- og statusmøte for Norgesløpet 2016, og vi håper så mange som mulig at medlemmene og funksjonærer har lyst og anledning til å komme.

Vi vil informere om hva som er gjort så langt, programmet for helgen 10. - 12. juni og hva som gjenstår.

Du finner en rekke små og store artikler på menyvalget Norgesløpet 2016, og for Facebook- og Instagrambrukere kan bl.a. emneknaggene #Norgesløpet2016 og #Grimstad200 brukes for å finne fotos og innlegg.

Vel møtt!

[Tilbake]