ÅRSMØTE 2015

33 MEDLEMMER MØTTE FREM

Årsmøtet for 2015 er avviklet, og hele 33 medlemmer møtte frem.
Møtet gikk som vanlig raskt og greit, og det samme gjorde valget.
Vi takker igjen Johan Olsen for hans tid som sekretær, og ønsker Eirik Moksness velkommen som nytt styremedlem (sekretær).

Årsmeldingen og protokollen legges ut på nettsidene (menyen "Om oss") så snart protokollen er signert av Olaf Jørgensen og Ole Edvart Dokkedal. 

Takk til Torfinn Grøsle for disse bildene fra årsmøtet som ble avviklet onsdag 27. januar 2016:
  


Langbord og ikke en ledig stol


  Her får Johan Olsen velfortjenste blomster  


Etter at sakslisten var gjennomgått, var det
tid for kaffe og kaker


  Vi er heldige å ha mange aktive damer - her
  representert ved Martha, Bodil, Ann-Katrin, 
  Unni, Randi og Laila


Det nye styret fra venstre:
Eirik Moksness (sekretær), Ann-Katrin Olsen 
(kasserer og klubbhusvertinne), Kjell-Ivar Søreng
(leder), Svein Erik Olsen (styremedlem) og 
Børge Bendixen (nestleder)


[Tilbake]