VIKTIG MØTE OM LMK-FORSIKRINGEN

3. FEBRUAR 2016

Har du rapportert inn riktig verdi på kjøretøyet?
Hvilke regler gjelder ved utlån av veteranen?


Vår forsikringskontakt og besiktigelsesmann, Arnfinn Emil Olsen (Loll), har vært på kurs, og han deler ny og meget viktig kunnskap med oss i klubblokalet onsdag 3. februar.

Vel møtt!

[Tilbake]