ÅRSMØTE 2015

ONSDAG 27. JANUAR KL. 18.30 I KLUBBHUSET

Onsdag 27. januar avvikles årsmøtet for 2015 i vårt klubblokale.

Saksliste sendes ut til alle registrerte medlemmer sammen med giro for medlemsskap 2016 og medlemskort i nyttårshelgen.

Send inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet senest 14 dager før til kisoreng@gmail.com


Vel møtt!

[Tilbake]