FULLT I KLASSE D, E, F OG G

VENTELISTE MULIG

Det med tungt hjerte vi må stoppe påmeldingene i klassene for biler fra og med 1. januar 1931 til og med 30 år gamle kjøretøy.

Merk at det blir ført venteliste for de som ønsker dette.

Antall påmeldte har oversteget alle forventninger, og vi holder nå kun åpent for påmelding av et begrenset antall kjøretøy i klasse A, B og C (opp til og med 31. desember 1930), samt for motorsykler og nyttekjøretøy i alle årsklasser.

Det er fremdeles åpnet for påmelding fra utenlandske deltakere.

Vi har måttet avvise påmeldinger fra søkere som ikke er medlem av LMK-tilsluttede klubber.

For ordens skyld gjentar vi forbehold oppgitt i vår invitasjonsbrosjyre:

GMV ønsker å arrangere Norgesløpet 2016 med en størst mulig bredde innen den motorhistoriske bevegelsen. I henhold til løpets vedtekter vil det derfor bli forhåndsreservert et antall startnummer for utenlandske deltakere. Likeledes vil det om mulig bli foretatt en jevn fordeling aldersmessig så alle FIVA-klassene blir best mulig representert i løpet. Klubben forbeholder seg retten til å avvise påmeldinger i fall antall påmeldte overstiger maksimum kapasitet for sikker og best mulig gjennomføring av Norgesløpet. Dersom totalt antall påmeldinger overskrides innen påmeldingsfristen vil deltakere fra LMK-tilhørige klubber få fortrinnsrett til å delta.


[Tilbake]