150 PÅMELDTE TIL NORGESLØPET

21. NOVEMBER PASSERTE VI 150 DELTAKENDE KJØRETØYDet ligger an til at Norgesløpet 2016 blir fulltegnet i god tid før siste påmeldingsfrist 1. april 2016.

Det er reservert et antall plasser til utenlandske kjøretøy, og det vil også være aktuelt med å stenge påmelding i enkelte klasser tidligere enn andre.

GMV ønsker å arrangere Norgesløpet 2016 med en størst mulig bredde innen den motorhistoriske bevegelsen. I henhold til løpets vedtekter vil det derfor bli forhåndsreservert et antall startnummer for utenlandske deltakere. Likeledes vil det om mulig bli foretatt en jevn fordeling aldersmessig så alle FIVA-klassene blir best mulig representert i løpet. Klubben forbeholder seg retten til å avvise påmeldinger i fall antall påmeldte overstiger maksimum kapasitet for sikker og best mulig gjennomføring av Norgesløpet. Dersom totalt antall påmeldinger overskrides innen påmeldingsfristen vil deltakere fra LMK-tilhørige klubber få fortrinnsrett til å delta.

Arrangørklubbene takker så mye for veldig bra respons fra interesserte!


[Tilbake]