DELEMARKEDET PÅ BIRKELAND 2015

GMV REPRESENTERT MED EGEN SALGSSTAND

For første gang hadde Grimstad Motorveteraner egen stand på delemarkedet på Birkeland.
Medlemmer og samarbeidspartnere hadde donert diverse som ble solgt til inntekt til klubben, og i tillegg til at det ble en hyggelig og sosial dag, kom det også inn et godt bidrag til klubbkassa.

Våre venner i Gammelbilens Venner overleverte også LMK-kassen med materiell til Norgesløpet, og vi benyttet anledningen til å reklamere litt for Norgesløpet.

Takk til alle bidragsytere!

[Tilbake]