VIL DU OG DIN VETERANBIL VÆRE STATIST I FILM?

13. AUGUST 2015

GMV har mottatt en henvendelse fra Hergel Film som ønsker 3 - 4 veteranbiler til et filmopptak i Arendal 13. august.


Invitasjonen lyder:

Hergel Film har en filminnspilling utenfor Grangården torsdag 13 aug fra kl 22:00 til 02:00 senest.

Filmen foregår på 40 tallet og vi trenger dermed biler som skal stå stille utenfor bygningen.

Bilene må gjerne være fra 40 tallet eller tidligere.

Vi skal altså gjøre Grandgården om til Grand Hotel på 40 tallet igjen.


Oppdraget er ikke honorert, så man må være med fordi man syns det er gøy.
Man kan også være med som statist og får kostymer på stedet

Hvis du er interessert, ta kontakt med Erik Aasland på tlf: 41688312


[Tilbake]