KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID

Motormiljøet i Agder møtes i forum

Etter noen tilfeller med arrangementskollisjoner og litt mangelfull kommunikasjon, har det nå vært et nyttig og fruktbart møte mellom styret i Grimstad Motorveteraner og styret i Agder Motorhistoriske Klubb.

Vi skal nå gjøre det vi kan for å unngå at store, årvisse arrangement kolliderer, og vi ønsker også å knytte nærmere kontakt og dialog med andre motorhistoriske kjøretøyklubber og miljø i Agder.


Et eget, lukket forum for styremedlemmer er opprettet på Facebook, og der skal alle med verv inviteres inn.
Formålet er å kunne planlegge og markedsføre egne og andres arrangement, slik at vi både unngår kollisjoner i den grad det er mulig og samtidig kunne markedsføre store og små arrangement slik at fremmøte og tilgjengelighet blir bedre!

Er du som leser dette involvert i styrearbeid i en klubb i Agder på Facebook? Søk opp gruppen Styreforum for motorhistoriske kjøretøyklubber i Agder

Er du ikke som leser dette involvert i styrearbeid i en klubb i Agder og ikke på Facebook - send en e-post til kisoreng@gmail.com, så skal vi forsøke å holde deg orientert via e-post.


[Tilbake]