REKORDFREMMØTE PÅ ÅRSMØTET

2014 - ET AKTIVT ÅR!

Onsdag 28. januar 2015 ble årsmøtet for 2014 arrangert i klubblokalet.
Pr. 1. januar 2015 har Grimstad Motorveteraner 90 medlemmer,
og da er det meget imponerende og hyggelig at hele 30 medlemmer stiller opp på årsmøtet!

Protokollen blir lagt ut på nettsidene under menyvalget "Om oss" og "Årsmøte/styreinfo" så snart den er signert.

Torfinn Grøsle har tatt følgende bilder fra kvelden:

Trangt om plassen! Her står valgkomiteens representant
Torjus Fjære, mens Paul bærer stoler.
Det ble en stor forsamling, hele 30 fremmøtte derav 7 damer.

Det nye styret - fra venstre:
Børge Bendixen, Svein Erik Olsen, Kjell-Ivar
Søreng, Ann Katrin Olsen og Johan Olsen


Bodil og Øyvind Eikelia hadde laget trøste-
premier til alle som deltok på Norgesløpet i
Bergen. Den offisielle resultatlisten var et
sørgelig syn sett med austegd-øyne..., og vi
fikk se en flott film fra turen til Bergen.Applaus etter en fantastisk vidio fremvisning av
Øyvind Eikelia[Tilbake]