Årsmøtet 2014

Vi inviterer til årsmøte i Grimstad Motorveteraner

Onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 avholdes årsmøtet for 2014 i klubblokalet (Bema-bygget, Vardegt. i Grimstad).

Innkalling sendes ut til alle medlemmer før jul, og der vil adresse og frist for å sende inn saker til behandling fremgå.

Vanlige årsmøtesaker som:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å signere protokoll
  • Innkomne forslag
  • Forslag fra styret
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Valg (Styre og valgkomité)


Etter årsmøtet blir det servert kaffe og kaker.


[Tilbake]