Garasjemøte hos Sigbjørn Nokevje

Stasjonærmotormiljøet blomstrer

Lørdag 15. november var vi invitert hjem til Sigbjørn Nokevje på Løddesøl.
Sigbjørn og hans kamerat Even har begynt å samle på stasjonærmotorer, og de har fått god støtte fra Ole Bjørn Moe.
Dette virkelig gøy, spesielt at de unge herrer med med å bringe videre en viktig del av kulturarven, og deres interesse for kulturvern er prisverdig!

Symboliserer en trygg og fin kulturinteresse


Sigbjørn hadde også samlet mange gamle
ting i tillegg til motorene.
Fine detaljer

Gutten i røyken....

Litt av Sigbjørns samling

 Dette er en Nidaros fra 1913

 
Denne luftkjølte motoren har stått på en
gressklipper
I verkstedets 2. etasje ble det servert kaffe
og kake


 Sigbjørn (til høyre) forteller de fremmøte om
 sin interesse.

[Tilbake]