Protokoll fra årsmøtet 2013

Nedenforstående protokoll er sendt Helge Michaelsen og Roald Johansen for signerering

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2013 I GRIMSTAD

MOTORVETERANER  ONSDAG  29.JANUAR 2014

Det møtte 19 medlemmer til årsmøte, som ble holdt i klubblokalet i Bemabygget.

Formann Kjell Ivar Søreng ønsket velkommen til årsmøte.

Godkjenning av innkalling

Det var ingen  innvendinger  fra årsmøtet  på innkallingen som ble sendt ut sammen med  giroen for innbetaling av årskontingent . Enstemmig godkjent!


Valg av møteleder  og referent  samt 2 til å underskrive protokoll

Kjell-Ivar Søreng  ble valgt som møteleder , og  Johan Olsen  ble valgt som referent.

Til godkjenning av protokoll ble Helge Michaelsen og Roald Johansen valgt.

Disse ble også valgt til å telle stemmer ved avstemming.


Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn noen skriftlige forslag  fra medlemmene.


Forslag fra styret .  

Husstandsmedlemskap .

Styret kom med forslag om husstandsmedlemskap i GMV.

Hovedmedlem  betaler 250,-  kr. i årskontigent  Husstandsmedlem  : 100,- kr.

Barn opp til 16 år : 50,- kr.  Forslaget ble enstemmig godkjent!


Årsmelding.

Årsmeldinga for 2013 var delt ut til alle  fremmøtte, og sekr. Johan Olsen leste hele årsmeldingen. Årsmeldinga ble enstemmig godkjent, men med en kommentar fra Stein R. Jensen. Han synes vi burde ha tatt med onsdagskvelden, da han og Jon Fløistad  fortalte fra deres Tysklandstur , og viste bilder.


Regnskap

Revisor , Magne Kjølsrud  godkjente regnskapet.


Ann Katrin Olsen orienterte  om noen av enkeltpostene . Da mange har betalt årskontigent for 2014  før årsskiftet, blir  dette med i regnskapet for 2013.

Regnskapet enstemmig godkjent uten merknader

 

 

Budsjett

Forslag til budsjett ble lagt fram av Ann Katrin Olsen .

Budsjettet for 2014 ble enstemmig godkjent


Valg.

Valgkomiteen har bestått av Torjus  Fiære, Stein R. Jensen  og Asbjørn Pedersen.

Stein R. Jensen  gav informasjon, og det ble ikke noe forandringer  gjort i styret.


Forslag  fra valgkomiteen :

Leder : Kjell-Ivar Søreng  for 1 år ( Gjenvalg )

Nestleder : Bjarne Engedal   for 1 år

Kasserer : Ann Katrin Olsen for 1 år

Sekretær : Johan Olsen  for 1 år

Styremedlem: Svein Erik Olsen  for 1 år

Forslaget  ble vedtatt med akklamasjon.


Løpskomite:   Styret oppnevner denne.

Klubbvertinne / vert:  Ann Katrin Olsen  var villig til å fortsette i denne oppgaven


Revisor :  Magne Kjølsrud fortsetter som revisor .


Valgkomite:

Torjus Fiære

Stein R. Jensen

Asbjørn Pedersen

Gjenvalg  av valgkomiteen  med akklamasjon


Formannen takket  for frammøte  og årsmøte  ble hevet.


Gode kaker og kaffe  gjorde at  praten gikk livlig utover kvelden .


Johan Olsen

Ref.Godkjent protokoll:

……………..........                       ……………………

Helge Michaelsen                           Roald JohansenPrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]