Invitasjon til 100-årsparade i Porsgrunn 6. juni (Nasjonal Motordag)

GMV har mottatt denne pressemeldingen fra Grenland Motor Union:
PRESSEMELDING:

I jubileumsåret 2014 har Grenland Motor Union satt seg fore å arrangere en 100-årsparade, en kortesje som viser motorkjøretøyenes utvikling gjennom 100 år. Til paraden søker GMU nå etter 100 historiske kjøretøy, det første skal være produsert i 1914 og det siste i 2014. Man søker altså ett kjøretøy produsert i hvert av årene mellom 1914 og 2014.

"Vi regner med å kunne fylle de 85 siste plassene i paraden ganske greit, utfordringen ligger i å finne kjørbare biler, motorsykler eller traktorer produsert mellom 1914 og 1930. Derfor ber vi allerede nå stolte eiere av gamle biler ta kontakt, slik at vi klarer å stille en ubrutt 100-årsrekke", sier Lasse Gumpen, leder for motorunionen.

Paraden skal gå av stabelen på Nasjonal Motordag 6. juni. Den er planlagt å starte fra Porsgrunn bymuseum, for deretter å gå gjennom Storgata opp til Rådhusplassen i Porsgrunn. Her blir kjøretøyene behørig presentert før de parkeres for almen beskuelse.

"Et liknende opplegg har aldri tidligere vært gjennomført i Norge", hevder Gumpen. "Vi tror denne paraden vil gi både voksne og barn et godt innblikk i både samfunnsutvikling og teknisk utvikling de siste 100 årene!"

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til

Grenland Motor Union

v/Lasse Gumpen

Mobil: 90 06 50 52
E-mail: lasse@kraemertools.no

Grenland Motor Union er en sammenslutning av en rekke motorklubber i Grenland. Foreningens medlemsklubber engasjerer ca. 1000 medlemmer.

100-årsparaden er en del av motorkulturfestivalen Hestekrefter 2014 som arrangeres i pinsen, 6-9. juni 2014.
PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]