Nytt fra LMK sept 2013

Nordisk Møte i Helsingfors 29-27.9 - 2013


27-29. september arrangerte Finlands Automobil-Historiske Klubb det nordiske møtet der også delegater fra Latvia og Estland var tilstede

Gjennomgangen av situasjonen for den motorhistoriske bevegelsens utfordringer i de ulike land viser at myndighetskontakt og lobbyvirksomhet har vært de viktigste saksområdene det siste året. Ikke minst i de baltiske statene der klubbene ennå ikke helt er i mål med å danne fungerende nasjonale forbund, og må derfor klubbvis kontakte myndighetene i enkelte saker.
Danmark og Finland har ingen store utfordringer for tiden, men er tydelige på at de hele tiden må passe på for å unngå at nye lov- og forskriftsmessige hindringer for veteranhobbyen blir innført.

 

Sverige har fått de desidert største utfordringer på lobbysiden de siste par årene, og situasjonen på flere områder ble karakterisert som svært alvorlig. MHRF (Sveriges LMK) presenterte en oversikt over de saker der de for tiden møter veggen hos Tollvesenet, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen (Vegdirektoratet).

 

·         Et historisk kjøretøy må tidligere ha vært registrert i Sverige for å få status som ”historisk kjøretøy”. En T-Ford som i dag importeres fra Norge er derfor ikke historisk.

·         I noen andre tilfeller kreves dispensasjon for å registrere et historisk kjøretøy i Sverige. Avgiften for dette har i løpet av kun fire år økt fra 600 kr til 2.600 kr, dvs med 333 prosent. 

·         Til gamle kjøretøy finner man også flotte håndskrevne registreringsdokument og vognkort med datidens stempler og avgiftsfrimerker. Disse er av stor kulturhistorisk verdi, og bør selvsagt medfølge kjøretøyet. Men myndighetene krever disse innlevert til oppbevaring og senere destruering.

·         Det strenge regelverket for opprinnelsesbevis grunngis med att det finnes 5.500 stjålne historiske kjøretøy i landet. MHRFs undersøkelser viser at det utelukkende dreier seg om få enkeltobjekter som blir utsatte for tyveri. Likevel fortsetter myndighetene å påstå en åpenbar feil uten å kunne vise til noen tall som kan forsvare påstanden.

·         Om man importerer et kjøretøy fra et annet land utenfor EU så skal man betale toll. Det finns en egen tollsats for motorhistorisk kjøretøy. Reglene sier uansett tollsatser at dette motorhistoriske kjøretøyet må være av ”historisk og etnografisk interesse”. Men Tollvesenet kan faktisk også nekte å gi betegnelsen «motorhistorisk kjøretøy» dersom de mener dette ikke representerer et betydelig skritt i utviklingen av motorhistorien eller illustrerer en periode i denne utviklingen.

·         MHRF fikk etter mye arbeid stoppet forslaget i en statlig utredning som foreslo at demontering av eget kjøretøy for bruk til reservedeler måtte ses på som ulovlig opphugging.

Alle de nevnte motorhistoriske hindringene gjør at MHRF har fått støtte fra to parlamentsmedlemmer fra Kristdemokraterna og et fra Centerpartiet i sitt krav om at kulturminneloven også skal omfatte bevegelige kulturminner. Les mer i denne linken: http://mhrf.se/debattartikel2013
På det Nordiske møtet sa MHRF at dette har førsteprioritet i årene fremover.

Det Nordiske møtet resulterte også i en felles holdning om hvem som burde overta presidentvervet i den internasjonale motorhistoriske organisasjonen FIVA. Valget falt på Patrick Rollet fra det franske forbundet som har vært dyktig og meget aktiv i flere komiteer. Rollet har vist seg som en god diplomat, og snakker også flytende engelsk.
Det blir også et nordisk fraksjonsmøte torsdag 14.11 på FIVA generalforsamling.
************************************** *

Beste hilsener

 

Tom T. Græger

Generalsekretær LMK

 

22 41 39 00

Øvre Slottsgate 2 B

0157 Oslo

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]