VI HAR FLYTTET

Grimstad MotorVeteraner flytter....

Vi har fått et finere klubblokale enn det vi har hatt tidligere i BEMA-bygget, og dette ligger vegg-i-vegg med det gamle.

Se listen over klubbverter for når det er folk til stede frem mot sommeren!

 

Husk også de uformelle søndagsturene, se terminlisten.

 

[Tilbake]