LMK-nytt september 2012

Nytt informasjonsskriv fra LMK - denne gang om et mulig EU-direktiv som får følger

VI har valgt å publisere denne artikkelen på forsiden bare for å minne medlemmene og leserne om at det kommer månedlige nyhetsbrev fra LMK.
Vanligvis legges disse direkte ut under menyvalget LMK-nytt.

 

EU vil ha færre historiske kjøretøy

EU-kommisjonen vil i et direktiv som er ute på høring innskrenke antall historiske kjøretøy i EU/EØS. For å få definisjonen «historisk kjøretøy» tillates ikke endringer i for eksempel motor, bremser, styring, eller kjøretøyet utseende.

 

Forslaget kommer i forbindelse med at EU-kommisjonen ønsker å innføre årlig periodisk kjøretøykontroll (PKK) på alle typer kjøretøy, inklusive mopeder. Unntakene kan bli få, men disse omfatter bl.a. kjøretøy som er 30 år og yngre som er definert som historiske kjøretøy. Utfordringen er at definisjonen «historiske kjøretøy» foreslås innskrenket slik at svært mange motorhistoriske kjøretøy vil bli klassifisert som brukskjøretøy og kalt inn hvert år.

 

– Forslaget dreier seg egentlig om trafikksikkerhet, og på grunn av det øke frekvensen av PKK fra annet hvert år til årlig kontroll, sier styreleder i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK), Sven Olav Szallies. – Men går definisjonen gjennom vil begrepet motorhistoriske kjøretøy oppleve en alvorlig svekkelse. Forslaget er i skarp kontrast til den verdi historiske kjøretøy har opparbeidet seg i både Norge og Europa/EU som en del av vår felles kulturarv.

 

LMK kan vise til flere eksempler på problemer som vil oppstå med EU-kommisjonens definisjon.

  • Mer eksklusive biler ble tidligere endret utseendemessig én eller flere ganger i sin brukstid. Årsaken var eiers ønske om å endre til noe nytt, det opprinnelige karosseriet hadde blitt kollisjonsskadd, eller rett og slett blitt umoderne.
  • En rekke biler ble under krigen bygget om til knottfyring, og noen er fortsatt bevart i den tilstanden.
  • Flere modeller kom med åpent karosseri for sommerbruk, og en tildekket for vinteren. Konsekvensen av forslaget er at varianten ved innførselen til vil være det historisk korrekte. Kjøretøyet vil altså være historisk kun halve året.

– Ta T-Ford som eksempel, der den bakre delen av kupeen ofte ble erstattet med et lasteplan, sier styreleder Szallies. – Ofte konverterte man også den opprinnelige sideventilmotoren til toppventil hjelp av helt vanlige ombyggingssett. Slike tidsriktige modifikasjoner er en del av historien, og det er helt urimelig at disse kjøretøyene ikke skal anses som historiske.

 

Historiske kjøretøyers utrustning, tilstand og bruk skiller seg betydelig fra vanlige brukskjøretøy. De kjøres lite, og eierne bruker vanligvis svært mye tid til vedlikehold. Derfor mener LMK at disse kjøretøyene ikke har behov for en like hyppig frekvens for PKK som for moderne- og vanlige brukskjøretøy.

 

Ifølge Motorhistoriska Riksforbundet (MHRF) i Sverige som LMK samarbeider med i denne saken, viser statistikk fra Svensk Bilprovning at historiske kjøretøy har langt færre anmerkninger enn moderne kjøretøy. Dette er i strid med tabellen som brukes av EU-kommisjonen siden denne bare differensiert omfatter kjøretøy opp til fylte 15 år, og de eldre enn 15 år er i samme sekk. Dette betyr at tallene for kjøretøy 30 år og eldre er i samme gruppe som kjøretøy i gruppen 15 – 30 år som har mange anmerkninger.
LMK og MHRFs erfaring er at kjøretøy over 30 år tas godt vare på, og har i snitt trolig færre anmerkninger enn de yngre enn 30 år.

 

Den norske Kjøretøyforskriftens definisjon på et bevaringsverdig kjøretøy er helt i tråd med LMKs og FIVAs (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) oppfatning. Det beste eksempelet er i § 1 pkt. 3:

«Tilnærmet original utførelse vil videre si at kjøretøyet ikke med hensikt skal være vesentlig endret, hverken teknisk eller utseendemessig utvendig eller innvendig, uansett om hensikten har vært å følge en mote eller å gjøre kjøretøyet mer trafikksikkert. Unntatt herfra er tidstypiske modifikasjoner og ombygninger for spesielle formål der det kan dokumenteres at disse ble foretatt og godkjent i den periode da kjøretøyet var i vanlig bruk.»

 

Internasjonalt er nå FIVA meget aktiv mot EU-kommisjonen, og LMK har sammen med flere organisasjoner sendt sine innspill til Vegdirektoratet for å påvirke forslaget som skal sendes ut på høring.

 

Medlemssystem

Et medlemssystem som er skreddersydd for LMK og beregnet for bruk i alle klubbene er snart ferdig. I løpet av året skal systemet være fungerende for LMK og fire «pilotklubber». Fordeler som bl.a. utsendelse av medlemskontingent på pdf, e-faktura, avtalegiro, personlige medlemssider, felles arrangementskalender, påminnelse om klubbmøte på SMS og mye mer vil bli tilgjengelig.
Det web baserte systemet vil bli en investering for klubben på anslagsvis et par tusenlapper, og landsmøtet vil våren 2013 eventuelt vedta en årlig driftsutgift. Den vil uansett bli meget overkommelig.

LMKs styre har som mål å ha et seminar om medlemssystemet i løpet av november i år, og vil også vurdere et lignende seminar på landsmøtet 2013 etter den formelle delen er ferdig.

 

Løp / arrangementer 2013

De fleste klubber begynner nå å få en viss oversikt over hvilke løp og arrangementer klubben skal gjennomføre i løpet av 2013, og når dette skal skje. LMK vil gjerne lage terminlisten så raskt som mulig for at alle kan begynne å planlegge bevegelsene for sommerhalvåret 2013.

Når du sender dette til post@lmk.no, så husk å føre opp STED, DATO, TID, KONTAKTPERSON, MOBIL/TEL, E-POST og WEBADRESSE

 

Ikke vinter PKK

I Danmark er det nå gitt et generelt «amnesti» for veterankjøretøy. Heretter vil ikke disse bli innkalt til periodisk syn i vintermånedene fra 1. november til 31. mars. I Norge kan man ta kontakt direkte med trafikkstasjonen for å få omgjort innkalling til kontroll fra vinterstid til sommer.

 

 

******************** *

Vennlig hilsen

 

Tom T. Græger

generalsekretær

LMK

 

+47 22 41 39 00

+47 92 80 93 99

 

Øvre Slottsgate 2B

0157 Oslo

www.lmk.no

 

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]