LMK-nytt mars/april 2012

Aktuelle saker fra LMK

 

 

Periodisk kjøretøykontroll

EUs forslag om årlig periodisk kjøretøy kontroll for motorhistoriske kjøretøy gikk ikke igjennom i Tyskland. Det vil sannsynligvis heller ikke bli innført i de øvrige EU-land. 

Eu har over lengre tid planlagt innføring av nye retningslinjer for periodisk kjøretøykontroll.  I forslaget skal kjøretøy eldre enn 7 år kontrolleres årlig. I første omgang falt forslaget i fruktbar jord hos EU-byråkratene og deres prosjekt ”Mission Zero”.  

Protesten kom først og fremst fra Tyskland der man mener at teknisk svikt ikke er årsaken til ulykker med eldre kjøretøy. De klare fakta er at kun 1508 av til sammen 354.919 trafikkulykker i Tyskland i 2010 skyldtes teknisk svikt ved kjøretøyet. Altså kun 0,42 % av alle ulykkene.  Av de 1508 tilfellene var nær 1000 relatert til svikt i forbindelse med dekk (punktering).
Den totale kostnaden som ville bli påført Tysklands bilførere ved årlig kontroll ble beregnet til hele 1,2 milliarder Euro. En kostnad bilorganisasjonene ikke mente kunne forsvares i forhold til nytteverdi. Bilorganisasjonene vant frem med sitt syn. Tyskland som en stor industrinasjon på produksjon av kjøretøy benyttes ofte som ”høringsorgan” i kjøretøyrelaterte saker innen EU. Meget trolig blir de ”hørt” også i denne saken.

Stefan Röhrig som er en av det tyske forbundets delegater på flere årlige møter i FIVA, er også talsperson for bilprodusentenes forbund når det gjelder historiske kjøretøy. Han er svært skeptisk til EUs forslag.
Röhrig sier at en allmenn anerkjent fastsettelse av veteranbegrepet og alder på disse innen EU vil forenkle slike prosesser for vår kjøretøygruppe. Det optimale ved dette er at man med en slik felles definisjon lettere vil kunne skaffe unntak fra for eksempel forslag om PKK og miljøsoner kollektivt over hele EU dersom det skulle bli en realitet.
FIVA går inn for glidende aldersgrense for veterankjøretøy på 30 år for alle EU land. Pr i dag tyder tilbakemeldinger fra EU på at FIVA på dette punkt vil kunne klare å få til dette.
Men som vi alle vet; Ting Tar Tid.

Når det gjelder PKK i Norge skal LMK bl.a. ta kontakt med myndighetene for å se på muligheten for ulike løsninger for lastebiler over 30 år og PKK. Muligens kan det være best dersom dette også gjøres hvert annet år.

 

Husk foto med kjennemerke

Søker du om Helforsikring, Ombygd/modifisert eller Blivende Klassiker skal kjøretøyet være registrert, og søknaden inneholde et foto med kjennemerket montert på kjøretøyet. Er det ikke registrert får du enkelt en garantiforsikring på 2 måneder ved å ringe LMK Forsikring: 67 20 60 30.

 

Vår «kulturavgift»

 

”Oblat for «kulturavgift»”

 

Regjeringen startet i september 2011 en gjennomgang av avgiftene på både drivstoff og kjøretøy – både nye og motorhistoriske. Finansdepartementet uttalte i den anledning at det blir lagt vekt på at ulike interesser skal få muligheten til å bli hørt i denne prosessen. I direkte kontakt med departementet ble LMK spesielt oppfordret til å komme med sitt syn på årsavgiften. Landsforbundet sendte statssekretær Kjetil Lund et godt begrunnet innspill som argumenterte for at motorhistoriske kjøretøy skal fritas for årsavgift.

Regjeringen vil lese gjennom alle innspill og forslag fra de ulike bransjeorganisasjonene og foreslå eventuelle endringer i framtidige budsjetter.

LMK har også hatt to runder (2005 og 2009) med alle politiske partier om årsavgiften. Vi har støtte fra de borgerlige partiene, mens regjeringspartiene holder fast ved dagens ordning. Finansdepartementet skriver rett ut i brev til LMK at de ser på årsavgiften som en ren inntekt for staten, og forholder seg til akkurat det.

LMK vil uansett fortsette med fokus på en vegavgift som alle eiere av motorhistoriske kjøretøy oppfatter som urimelig. Den dagen vi klarer å få befestet en holdning som går på at våre kulturminner er rullende, museale objekter som er til glede for medtrafikanter og andre langs ferdselsårene, kan vi også muligens påvirke den sittende regjeringen.
Samferdselshistoriske kulturminner er av statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet lovet en plass i Kulturminnemeldingen som skal være ferdig i 2013. Onsdag 14. mars hadde LMK sammen med Fortidsminneforeningen og Rutebilhistorisk Forening et møte med Miljøverndepartementet om nettopp dette, og er bedt om å komme med innspill om hvordan vår plass i en samlet kulturminneforvaltning skal omtales. LMK vil være en aktiv part for å få den riktige posisjonen i denne Kulturminnemeldingen.

 

LMK Landsmøte: Enighet om veien videre

55 klubber med totalt 86 delegater var på LMKs landsmøte lørdag 17. mars. Over halvparten av stemmene - 317 av totalt 611 vektallstemmer – var representert, noe som viser at de største klubbene også var til stede. Styrets leder Sven Olav Szallies ønsket delegater og gjester velkommen, og presenterte styret, ansatte, forsikrings- og ombygdutvalget, skiltutvalget og teknisk utvalg. Inklusive utvalgene, styret og administrasjonen var det 101 deltakere på møtet.

 

Jubileumsplaketten for 25-års virke til motorhistorisk fremme ble tildelt Larvik-Sandefjord Veteranvogn Klubb, Rolls-Royce Enthusiasts's Club og Volkswagen Auto Club Bergen.

 

Daglig leder orienterte om styrets arbeid med å skaffe et nytt medlemssystem alle klubber kan bruke. Det gamle systemet DataEase kan ikke lengere brukes. Medlemmene i klubbene skal kunne betale med avtalegiro og kort. Det skal takle kontingent, sms, e-post osv. Medlemmet skal også selv kunne endre personopplysningene i systemet.

Styret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal anbefale en løsning innen 1. juni. Det legges opp til at behandlingen av medlemssystemet skal være klar i løpet av september måned og at alle medlemsklubbene inviteres til et medlemsseminar i oktober 2012.

 

Regnskapet viser et overskudd på kr. 308.932,-. Det avsettes kr. 200.000,- til nytt medlemssystem og kr. 30.850,- tilbakeføres til klubbene i form av forsikringsprovisjon. Kr. 78.082 blir overført til egenkapitalen.

 

I tråd med praksis til de andre kulturbevarende organisasjoner LMK samarbeider med, vedtok landsmøtet å endre tittelen daglig leder til generalsekretær. I det politiske lobbyarbeidet overfor myndighetene er også dette en bedre tittel.

 

For arbeidsplanen ble det av klubbene foreslått å legge til to saker styret skal arbeide mer med.

 

1.Å endre PKK for tunge kjøretøy til å gjelde annethvert år. I dag må de vises hvert år.

2. Det bør være LMK, og ikke Forsvarsmuseet som godkjenner utførsel av tidligere militære kjøretøy. Forsvarsmuseet har liten erfaring med denne typen kjøretøy.

 

Det ble valgt inn to nye styremedlemmer etter at Anton Kåre Drønen og Ove Hafsås takket for seg. Styret får da følgende sammensetning:

 

Styreleder Sven Olav Szallies, Mercedes-Benz Klubben Norge

Bjørn Austad Hvaleby,            Norsk Veteran motorsykkel Club

Nils Marstein,                          Norsk Veteranvognklubb

Hans Skjulsvik,                       Trøndelag Veteranvogn Klubb

Alf Hanssen,                           Gammelhorken Veteranvognklubb

Bernt Erik Olsen,                    Agder Motorhistoriske

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]