LMK-nytt mars 2012

Siste nytt fra LMK


Det nytter å klage

Det sies at de som skriker høyest – får først. LMK har forsøkt dette siden vi vil at våre motorhistoriske kjøretøy skal ha adgang til å søke om midler fra Kulturminnefondet, og opplever at det – i denne saken i hvert fall – nytter!

Våre motorhistoriske kjøretøy er nå satt på dagsorden i utformingen av den nye Kulturminnemeldingen som skal være ferdig for overlevering til Stortinget i 2013. Dette lover statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet. De to som i fjor søkte Kulturminnefondet om prosjektmidler til restaurering av sine kjøretøy fikk avslag. For å få maksimal oppmerksomhet rundt denne saken har en av søkerne i samarbeid med LMK fulgt opp alle klageprosesser.

 

Kulturminnefondet avslo i utgangspunktet å realitetsbehandle søknadene, og opprettholdt etter klage sine avslag om å realitetsbehandle søknadene på lik linje med søknader om støtte til andre kulturminner.

LMK ba i januar 2012 statssekretæren om å lese den klagen som ble sendt til Miljøverndepartementet om feil rettsanvendelse. Kulturminnefondets forskrifter og retningslinjer tilsier at fondet skal behandle søknader om prosjektmidler til kulturminner. At det er innført en praksis der det ikke skal tildeles "løse" kulturminner er like irrelevant som om faste kulturminner skulle vært utestengt. Av de mest "løse" og bevegelige kulturminner vi har er fartøy, og det er derfor merkelig at disse gis anledning til å søke Kulturminnefondet om midler når andre bevegelige kulturminner ikke kan. Direktør Jon Suul i Kulturminnefondet peker på at ifølge forskriftene skal alle typer kulturminner kunne gis støtte, men at de følger praksis mht bevegelige kulturminner.

LMK mener bestemt at den motorhistoriske bevegelse i Norge må gis adgang til å søke. LMK ber derfor Miljøverndepartementet om å følge forskriftene og omgjøre Kulturminnefondets avslag på å realitetsbehandle søknaden.

 

29. februar fikk LMK svar fra statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet som er øverste myndighet for Kulturminnefondet:

Vedr Norsk kulturminnefond - tolkning av retningslinjer for tildeling av midler.

Takk for brev der dere på nytt tar opp spørsmålet om å endre kulturminnefondets praksis om ikke å gi tilskudd til rullende materiell. Som jeg svarte i mitt brev av 8.7.2010 er dette en problemstilling som er relevant og viktig å ta tak i. Jeg forstår at dere har et sterkt ønske om å endre praksis. Klagesaken som dere henviser til er til behandling i departementet, og jeg kan som dere sikkert forstår ikke kommentere den.

Jeg kan imidlertid love dere at vi i forbindelse med at det skal fremmes en ny stortingsmelding om kulturminner som skal legges fram i 2013, vil ta opp disse problemstillingene og vurdere dem nærmere. Jeg vil igjen takke dere for det viktige arbeidet dere gjør og det engasjementet dere viser på et svært viktig område.

 

Heidi Sørensen, Statssekretær

 

Pengestøtte til kurs

Studieforbundet kultur og tradisjon gir tilskudd opp til 85,- per time til LMKs klubber. Slik får klubben dekket diverse utgifter ved kursvirksomhet på områder som sveising, lakkering, elektrisk, behandling av skinn og lær, generelt vedlikehold og/eller hva klubben ellers ser behovet for.

Studieforbundet ber klubbene diskutere internt hva de ønsker å ha kurs i, og skrive ned innholdet i stikkordsform. Vår kontakt i Studieforbundet er Bjørg Schultz. Send stikkordene i en epost til bjorg@kulturogtradisjon.no eller ring henne på 61 21 77 54.  Sammen setter dere sammen en studieplan/mal, eller tilpasser en eksisterende studieplan forbundet har fra før.

 

For å få utbetalt støtten må klubben ha en konto i klubbens eget navn. De som ikke har en slik klubbkonto må melde seg inn i må få et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene for å få opprettet konto. Med et organisasjonsnummer får klubben også anledning til å få utbetalt merverdiavgift i tillegg til å få penger via grasrotandelen. Med kursstøtte som en tredje økonomisk fordel, bør alle klubber ha dette. Les mer om hvordan man gjør dette på http://www.kulturogtradisjon.no/grasrotandelen/.

Siste nytt om overgang til LMK Forsikring
LMK Forsikring vil ta kontakt med deg som er Tennantkunde 3-4 uker før ditt hovedforfall. Dette for å gå gjennom den eller de forsikringene du ønsker å flytte med til LMK Forsikring. Siden vi har 6500 kjøretøy som skal flyttes i tillegg til en rekke andre forsikringer, så kan det bli en propp i systemet. Har ingen kontaktet deg når det er tre uker til forfall, så ring LMK Forsikring på 67 20 60 30.
Det kan du for øvrig også gjøre om du ønsker å flytte over tidligere – uansett hovedforfall. De aller fleste opplever lavere premier med vår nye samarbeidspartner. Du behøver jo ikke vente med å spare penger :-).
Vil du ikke bli kontaktet om LMK Forsikring, så gi beskjed på telefon direkte til LMKs kontor på 22 41 39 00 eller send en epost til post@lmk.no. (Husk da at du mister den gunstige LMK-forsikringen på dine motorhistoriske kjøretøy.)

Tenk når du tanker
I dag blandes det inntil 7 volumprosent biodiesel i nærmest all autodiesel som selges i landet. For bensin er det lov å blande inntil 5 volumprosent bioetanol i bensin. Betegnelsen for dette produktet er E5. Produktet 95 blyfri er bensin som kan benyttes av de aller fleste bensinbiler.
Første generasjon biodrivstoff er produsert av for eksempel raps, mais, fiskeavfall, slakteavfall, sukkerrør, poteter eller korn. Når plantene vokser absorberer de CO2 som bindes opp i biomassen og frigis igjen ved forbrenning eller forråtnelse.

Alle kjøretøy som kan bruke 95 oktan bensin kan bruke E5. E5 er produsert i henhold til EN 228 som også er gjort om til Norsk standard NS 228. Dersom du har et kjøretøy der du er bekymret for etanolen eller har behov for 98 oktan bensin kan du bruke denne. Det er ikke tilsatt bioetanol i 98 oktan bensin.

 

Husk alltid på å sjekke at den bensinen du fyller er tilpasset det motoren tåler.”

 

Dersom vi ser på Europa innfører mange av landene E10 som er bensin med opp til 10 % bioetanol. E10 kan generelt ikke brukes på forgassermotorer eller kjøretøy uten katalysator. Denne bensinen er dermed uaktuell for de fleste kjøretøy innenfor vår gruppe. Sannsynligheten er også stor for at man vil kutte ut 95 oktan E5 etter 2014. (Bensinprodusentene ønsker dette da det vil være mindre enn 10 % av kjøretøyene på veien som krever slik bensin) Når E5 bensinen blir borte må vi derfor gå over til 98 oktan bensin som fortsatt skal finnes i sortimentet for alle som ikke kan bruke E10.

 

Uansett er regelen vi alle bør følge: Vi har gamle kjøretøy, og må alltid som eiere ha ansvaret hva vi gjør med disse. Gammel celluloselakk, gammelt lær, unike dashbord og verdifulle motorer krever at vi setter oss godt inn i hva disse tåler av moderne tilsetningsstoffer.

 

FIVA World Mc Rally 2012

La Bella Italia! Opplev dette fra din motorsykkel i sommer fra 28. juni til 1. juli med hyggelige med-entusiaster fra mange land. Det årlige FIVA motorsykkelrallyet kjøres i området rundt miniputtstaten San Marino øst for Firenze nær Adriaterhavet, og kommer til å bli en uforglemmelig opplevelse! Les mer på www.asifed.it.

 


PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]