Protokoll fra årsmøtet 2011

Protokollen nedenfor er nå sendt Asbjørn Pedersen og Svein Ove Stallemo for godkjenning og signatur.

 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2011 I GRIMSTAD MOTORVETERANER FREDAG 25. JANUAR 2012.

 

 

Det møtte 22 medlemmer til årsmøte som ble holdt i klubblokalet i Bemabygget.

 

 

Formann Kjell-Ivar Søreng ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 18.43 med en stor takk til alle medlemmer, som bidrar til stor aktivitet i klubben.

 

Godkjenning av innkalling.

Det var ingen innvendinger fra årsmøtet og innkallingen ble enstemmig godkjent.

 

Valg av møteleder og referent samt 2 til å underskrive protokoll.

Kjell-Ivar Søreng ble valgt som møteleder og Per S. Hushovd ble valgt som referent.

Til godkjenning av protokoll ble Asbjørn Pedersen  og Svein Ove Stallemo valgt.

 

Da det skulle være en avstemning litt senere i årsmøtet ble  Arne Andersen og Trond Hellestøl valgt til å telle stemmer.

 

Innkomne forslag.

Det var ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene.

 

Forslag fra styret.

Kjell-Ivar orienterte om bakgrunnen for en mulig leieavtale med Johan B. Ugland.

Forslaget har følgende tekst:

 

Årsmøtet gir styret mandat til å inngå avtale med JBU om leie av klubblokale med forpliktelser om gjennytelser som for eksempel vakthold, kjøreoppdrag. En skriftlig avtale må foreligge.”

 

Det kom forslag fra medlemmene om en endring av siste linje i forslaget fra styret til følgende:

”En skriftlig avtale må foreligge og den endelige avtalen legges frem for alle medlemmer til informasjon og avstemning”.

 

Forslaget med endringstekst ble enstemmig vedtatt.

 

Årsmelding.

Årsmelding for 2011 ble delt ut til alle fremmøtte, og Kjell-Ivar leste hele årsmeldingen.

Det ble kommentert at antall medlemmer ved årsskiftet ikke er 90, men 82 medlemmer. Årsmeldingen ble, med denne endringen, enstemmig godkjent.

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap.

Revisor, Leiv-Egil Thorsen har ingen kommentarer til regnskapet.

Kasserer Laila Holtebu orienterte om enkeltpostene i regnskapet.

Medlemstallet er uforandret fra i fjor.

 

Kommentarer til regnskapet:

 

Magne Kjølsrud etterlyste balanseregnskapet.

Ved en forglemmelse ble dette uteglemt.

Ved årsskiftet  var bankinnskuddet på kr. 132.380,18

 

Det ble også presisert at posten for husleie inkluderer også strøm.

 

Regnskapet ble for øvrig enstemmig vedtatt uten merknader.

 

Budsjett.

Forslag til budsjett ble lest opp av Kjell-Ivar.

Medlemskontingenten for 2012 er hevet til kr. 250,-, derfor er inntektene på denne posten økt.

Budsjettet for 2012 ble enstemmig vedtatt.

 

Valg.

Valgkomiteen har bestått av Oddvar Tørvolt, Pieter G. von der Zalm, Torjus Fiære og Roar Reinertsen.

 

Forslag fra valgkomiteen:

 

Styre:

Leder:              Kjell-Ivar Søreng for 1 år (Gjenvalg)

Nestleder:        Paul Søreng for 1 år (Gjenvalg)

Kasserer:         Laila Holtebu velges for 1 år. (Gjenvalg)

Sekretær:         Per S. Hushovd velges for 1 år. (Gjenvalg)

Styremedlem: Svein Erik Olsen var ikke på valg.

 

Løpskomite :

Svein Ove Stallemo

Johan Olsen

Harald Ryder

Arne Andersen

Torjus Fiære

 

Klubbvertinne/vert: Ann Kathrin Olsen for 2 år.

 

Revisor: Magne Kjølsrud velges for 2 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgkomite:

Pieter van Der Zalm

Roar Reinertsen

Torjus Fjære

 

Løpskomiteen konstituerer seg selv.

 

Valgkomiteens forslag til kandidater ble valgt med akklamasjon

 

 

Årsmøtet ble hevet kl. 19.30

 

 

Etter årsmøtet ble det servert kaffe og vafler.

 

 

Per S. Hushovd

Ref.

 

 

 

 

Godkjent protokoll:

 

 

 

 

 

-------------------------------            --------------------------------

Asbjørn Pedersen                                   Svein Ove Stallemo

 

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]