LMK-nytt desember 2011

Oppdatering fra LMK

 

Spar penger NÅ med LMK Forsikring

Vår nye samarbeidspartner WaterCircles for LMK Forsikring fra 1.1.2012 er kjempefornøyde med responsen. 80 % av klubbmedlemmene som kontakter WaterCircles på eget initiativ har spart gode penger på å flytte alle sine forsikringer J!

Premier er redusert, vilkår er forbedret og Blivende Klassiker for både Mc og bil er tilbake for fullt. Mange gode nyheter for deg som medlem!

 

 

Ekebergmarkedet er et flott sted for LMK Forsikring å komme i kontakt med medlemmene på."

 

Alle eksisterende LMK-kunder vil bli kontaktet etter 1.1.2012, men hvorfor vente? Ring/skriv/SMS til LMK Forsikring for et godt tilbud slik at du kan tjene på å flytte dine forsikringer. Dette gjelder selvfølgelig også de som har forsikringene sine andre steder enn Tennant.

Husk at vi forsikrer ikke bare motorhistoriske kjøretøy, men praktisk talt alt du har av forsikringer til en meget fordelaktig premie. Grunnen til de lave premiene er fordi vår gruppe har en lav og stabil skadeprosent. Statistikken lyver ikke; vi tar nemlig godt vare på alle våre eiendeler uansett om det er hytta, huset, bruksbilen, båten m.m.

Den største økonomiske fordelen du som klubbmedlem kan ha er den gode og rimelige forsikringsordningen via LMK Forsikring. LMKs styre mener denne medlemsfordelen er så fordelaktig at du bør benytte deg av den.

LMK Forsikring er skreddersydd for deg som enkeltmedlem. Vi samarbeider også med det svenske motorhistoriske forbundet som har en tilnærmet lik forsikringsordning mht premier, vilkår og statistikker.

LMK Forsikring når du på: telefon 67 20 60 30, lmk@watercircles.no eller på SMS: ”Tilbud LMK” til 2440

Hvis du allerede er kunde i Tennant og av ulike grunner ikke ønsker å bli kontaktet av LMK Forsikring, ring/skriv til LMKs kontor på 22 41 39 00, post@lmk.no.

 

Stortinget merker seg LMK
LMKs kulturbevarende virksomhet gjør at den organiserte motorhistoriske bevegelse må få tildelt et fagdepartement. LMK bør også få adgang til å søke om de offentlige midler på lik linje med andre kulturbevarende organisasjoner. Dette mener Høyre og FrPs representanter i Stortingets kulturkomite i komiteens innstilling for Statsbudsjettet 2012. I tillegg mener FrPs representant i Stortingets miljøkomite at LMK bør tildeles grunnstøtte til drift av forbundet. 

Lobbyvirksomheten til LMK gir resultater i økt oppmerksomhet, og konkrete forslag fra politiske partier. Høyre og FrP er de som konkret går inn for at LMK skal få støtte - eller gis anledning til å søke midler på en eller annen måte. I årene 2005 og 2006 oppnådde vi de borgerlige partiers støtte for å fjerne eller redusere årsavgiften, men vi fikk ingen av partiene i flertallsregjeringen med oss.

De siste 4 år har LMK sammen med andre organisasjoner i Norges Kulturvernforbund arbeidet målbevisst for å få tildelt grunnstøtte. De siste to årene har vi oppnådd å få presentere LMK på statsbudsjettenes høringer i både Kulturkomiteen og Miljøkomiteen, noe vi ikke fikk i 2008 og 2009. I 2010 oppnådde LMK et forslag om grunnstøtte fra Frps representant i Miljøkomiteen, og i år altså i tillegg konkrete forslag fra Høyre og FrP i Kulturkomiteen.

 

 

LMK kan fastslå at noen komiteforslag er bedre enn andre!

LMK mener at den økende støtten fra stortingsrepresentantene viser at det møysommelige arbeidet høster frukter, og vil fortsette lobbyvirksomheten med uforminsket styrke også i 2012. Når det gjelder de instillingene som er gjort av Høyre og FrP, så innstiller regjeringspartiene i begge komiteene på andre forslag. Og selv om den endelige innstilleng ikke er ferdig, er det sjelden det gjøres om på regjeringspartienes forslag til Statsbudsjett 2012.

************************************************** *
(9.12.2012) Innst 14 S (2011-2012) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012:
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre merker seg at Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) er en av de 12 landsdekkende kulturbevarende organisasjoner som ikke fikk statlig støtte for 2011. I tillegg er kjøretøy og tog fortsatt stengt ute fra muligheten for å søke om midler fra Kulturminnefondet.
Disse medlemmer kan heller ikke registrere at det ligger inne en økning i tiltaksmidler/prosjektpenger på statsbudsjettet for øvrig som LMK som organisasjon kan benytte seg av.
Alle organisasjonene bidro til å gi Kulturminneåret 2009 et løft ved å motivere og oppfordre sine klubber og enkeltmedlemmer på lokalt, regionalt og nasjonalt plan å vise kulturvern i praksis.
Disse medlemmer mener at LMK må ha en prosess med både Kultur-, Samferdsels- og Finansdepartementet for å få tildelt et fagdepartement som kan ta et visst ansvar for LMKs del av den kulturbevarende virksomheten.

(8.12.2012) Innst 9 S (2011-2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012:
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener det er betenkelig at mange organisasjoner får over halvparten av sine inntekter som støtte over statsbudsjettet og at en del paraplyorganisasjoner får penger både i første og annet ledd. Av andre nye søkere bør Norsk kulturarv og Landslaget for motorhistorisk kjøretøyforening innvilges grunnstøtte.

Løp/arrangementer 2012

De fleste klubber begynner vel nå å få en viss oversikt over løp og arrangementer klubben skal gjennomføre i 2012. Vær tidlig ute med informasjon til oss for å sikre deg god oppmerksomhet om klubbens arrangementer. Send info til post@lmk.no, husk å føre opp STED, DATO, TID, KONTAKTPERSON, MOBIL/TEL, E-POST og WEBADRESSE.

Alt som sendes inn til LMK legges fortløpende ut på www.lmk.no

(Norgesløpet 2012 arrangeres av NVK i Oslo helgen 10. - 12. august. Kanskje greit for klubber i nærheten å unngå denne datoen for sine arrangementer J?)

 

Nordisk Nytt

Norden vokser. Motorhistoriska Riksförbundet i Sverige har i år nådd et antall av 170 klubber som til sammen har 96.000 medlemmer. Motorhistorisk Samråd i Danmark har fått 11 nye klubber i år, og teller nå 88 klubber med til sammen 33.000 enkeltmedlemmer. Finland står på stedet hvil med sine 24 klubber og 5.000 medlemmer.

Når det gjelder Island er det noe mindre forhold. Motorhistorisk Klubb Island har rundt 1.100 medlemmer.

 

Kulturminner

Riksantikvaren definerte tidligere i år våre motorhistoriske kjøretøy som kulturminner. Dette skal LMK bruke aktivt for å komme med i den nye Kulturminnemeldingen som legges frem i 2013. Meldingen skal stake ut kursen framover for den nasjonale politikken på kulturminneområdet.

LMK og flere andre kulturbevarende organisasjoner har allerede hatt et lengre møte med ekspedisjonssjef Einar Holtane i Miljøverndepartementet som har fått ansvaret for denne meldingen. Holtane ba i møtet om innspill fra både LMK og Norsk Jernbaneklubb for å se på transport og samferdsel som en mer integrert del av norsk kulturminneforvaltning. LMK følger opp dette med flere andre organisasjoner.

 

"Staselige kulturminner på rekke og rad!"

 

Landsmøtet 2012

Lørdag 17. mars er LMKs landsmøte. Som vil være på samme sted som i 2011; Oslo Airport Hotel på Gardermoen. Landsmøtepapirer med innkallelse sendes ut i midten av februar 2012.

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]