ÅRSMØTE

Protokoll fra årsmøte den 1. februar

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRIMSTAD MOTORVETERANER FREDAG 01. FEBRUAR 2008 KL. 18.30.

 

21 medlemmer tilstede.

 

SAK 1. Innkalling.

 

Innkallingen ble enstemmig godkjent

 

SAK 2.Møteleder og referent samt 2 til å underskrive protokoll.

 

Einar Svennevig ledet møtet

Leiv Egil Thorsen ble utpekt som referent.

Godkjenning av protokoll: Arne Andersen og Torjus Fjære..

 

SAK 3. Årsmelding.

 

Årsmelding 2007 ble delt ut til alle fremmøtte.

Einar Svennevig leste årsmeldingen.

Årsmeldingen ble vedtatt uten merknader.

 

SAK 3. Regnskap.

 

Regnskap datert 01.02.08 ble delt ut til alle fremmøtte.

Einar Svennevig leste opp resultatregnskap og balansen.

 

Styret ble oppfordret til å vurdere om tidligere innkjøpte nøkkelkort/nøkkelkortleser kan selges til en riktig pris.

Regnskapet ble for øvrig vedtatt uten merknader.

 

SAK 4. Budsjett.

 

Forslag til budsjett datert datert 01.02.08 ble delt ut til alle fremmøtte.

Laila redegjore for hvorfor utgifter til leie av lokaler hos J. Øyestad er oppført i 2007 etter spørsmål fra Torjus Fjære.

 

SAK 5.  Valg.

 

Forslag fra Valgkomiteen:

Leder:              Einar Svennevig ble velges for 1 år

Nestleder:        Paul Søreng ikke på valg

Kasserer:         Laila Holtebu velges for 2 år.

Sekretær:         Per Hushovd velges for 2 år..

Styremedlem: Svein Erik Olsen, ikke på valg.

 

Revisor: Leiv Egil Thorsen velges for 2 år.

 

Valgkomite: Ole Holtebu, Oddvar Tørvolt og Torjus Fjære

 

Valgkomiteens forslag til kandidater ble valgt med akklamasjon.

 

Klubbvertinne, Torill Svennevig sa seg villig til å ta vervet ett år til.

 

[Tilbake]