LMK-nytt juni 2011

Følgende nyhetsbrev er mottatt fra LMK
Våre kjøretøy er "kulturminner"

Riksantikvaren har nå skriftlig fastslått at motorhistoriske kjøretøyene per definisjon er kulturminner. Prosessen etter det oppklarende møtet 25.10.2010 tok hele 7 måneder.
Riksantikvaren henviser til en endring av 9 juni 1978 i Lov om kulturminner der det står: (…) Departementet ønsker imidlertid å vinne erfaring med fredning av båter før det eventuell blir aktuelt å foreslå bestemmelser om fredning av løse tekniske kulturminner som motorvogner, veg- og jernbanemateriell m v. Det står altså eksplisitt i dette stortingsdokumentet at motorvogner er løse tekniske kulturminner. (…)


Kulturminneloven § 2 definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet. Motorhistoriske kjøretøyer er spor eller resultat av ”menneskelig virksomhet” – og omfattes følgelig av denne definisjonen, skriver Riksantikvaren.

 

LMK har ved flere anledninger uttalt at når Riksantikvarens prinsipielle vurdering av våre kjøretøy som definerte kulturminner foreligger, skal dette brukes som en offentlig godkjent ”brekkstang” for å få åpnet flere muligheter. Å få adgang til å kunne søke om midler fra Kulturminnefondet i tillegg til å fjerne årsavgiften er to de viktige sakene for den motorhistoriske bevegelse som kan dra nytte av Riksantikvarens definisjon.

 

Ordnung muss sein J

På akkurat samme måte som du gjorde på barneskolen, skal du lese din ”ABC” – før du fyller ut søknad om en LMK Forsikring. Les tekst og se på eksemplene om utfylling av søknad samt bilder du finner i ”ABC til din LMK Forsikring” som du kan lese, trykke ut eller laste ned fra www.lmk.no/forsikring. Har du ikke internett så ringer du klubbens forsikringsansvarlige eller LMKs kontor, og du får ABC og søknadsskjema tilsendt i posten.

Ved svært mangelfullt utfylte søknader er forsikringsutvalget nødt til å ”melde pass”. Klubbene har bestemt at det skal være god dokumentasjon på de kjøretøyene som kan få en LMK Forsikring. Du risikerer å få søknaden i retur hvis den er mangelfull.

 

Fyller du ut dokumentet slik det er ment, så oppnår du umiddelbart en stor fordel; Ingen forsinkelser i prosessen. Det betyr at det ikke behøver å ta mer enn maks. 7 virkedager fra kjøretøyet fotograferes / besiktiges til søknaden er behandlet av Forsikringsutvalget. Svaret fra utvalget får du normalt samme dag dersom du har en epostadresse.

 

Tut og kjør!

Ta med på turen en utskrift av listen over besiktigelsespersoner sortert på postnummer (veldig praktisk!). Skjer det noe med ditt LMK-forsikrede kjøretøy finnes det nesten alltid en lokal besiktigelsesperson som kan hjelpe med informasjon om verksted, kompetente mekanikere, deler eller lignende. Kanskje kan vedkommende også hjelpe deg med problemet på stedet slik turen kan fortsette allerede samme dag.

Lykke til med sommerturene!

 

Lillehammer inn – Biri ut!

Etter at arrangørklubbene følte seg presset ut av Biri Trav AS, har de nå rett og slett flyttet det store og tradisjonelle Mjøsmarkedet / Birimarkedet til Birkebeineren Skistadion i Olympiaparken på Lillehammer.

”Følg med til Lillehammer” – oppfordrer de tre LMK-tilsluttede klubbene, og opplyser at en rekke gamle Biri-travere allerede har gitt signal om at de støtter opp om markedet på en ny arena.

 

Lillehammer Veteranvognklubb, Toten Gammelbilklubb og Motorveteranene Hedmark startet marked på parkeringsplassen til Biri Travbane i 1987. Markedet ble etter kort tid så stort at det ble inngått en muntlig avtale med Biri Trav AS om leie av selve travbanen til arrangementet. De tre arrangørklubbene opplyser at mellom 20.000 og 30.000 besøkende kommer hver gang.

 

Det har i alle år vært en muntlig overenskomst (Gentlemen’s agreement) mellom travbanen og de motorhistoriske klubbene som også omfattet den økonomiske fordelingen av inntektene.

Biri Trav AS har for 2011 gitt et skriftlig tilbud. Klubbene regnet ut at dersom de aksepterer så vil de i beste fall stå igjen med 0 i inntekter!

Arrangørene forlater derfor Biri, og arrangerer årets Mjøsmarked / Birimarked på Birkebeinerstadion i Olympiaparken på Lillehammer. Vårmarkedet blir arrangert 20 -21 mai og Høstmarkedet 5-6 august.

 

Arrangementene over mange år har resultert i en betydelig kompetanseheving i klubbene for å kunne gjennomføre et så stort marked. Skifte av arena for et marked er uansett en utfordring. Klubbene sier derfor at det er særdeles viktig at de som har støttet opp om markedene på Biri følger etter til Lillehammer.

*************************** *

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]