LMK-nytt april/mai 2011

Siste nytt fra LMK:

Ny forsikringspartner?

For deg med - eller som skal søke om - en LMK Forsikring på ditt motorhistoriske kjøretøy, kan det jo være interessant å lese landsmøtets vedtak fra mars i år: ”LMKs landsmøte gir styret fullmakt til å forhandle frem - og inngå - ny forsikringsavtale, siden eksisterende avtale opphører 31.12.2011.”

LMK har allerede hatt møter med flere forsikringselskap, men dette betyr ikke automatisk at vi skifter ut Tennant med et annet. Tennant skal jo være med i en ”anbudsrunde” på lik linje med de andre selskapene.

Dersom det likevel innebærer et bytte av forsikringsselskap, vil du ikke merke annet enn at du i 2012 vil få premieinnbetalinger fra avsenderen ”LMK Forsikring i samarbeid med NN”. Vilkårene - uansett om det er hus, båt eller bil - vil være de samme. Skulle det være forskjell i vilkår i en av dine forsikringer, så kan det eventuelle nye selskapet selvfølgelig gjøre noe med akkurat det . Når det gjelder selve premiene for både andre skadeforsikringer og de motorhistoriske LMK forsikringerne, vil de være de samme - eller lavere enn det du betaler i dag.

Det vil komme mer informasjon om dette når det nærmer seg deadline for forhandlingene som er 30. juni.

 

Grunnen til at et eventuelt bytte kan skje på en smidig måte som beskrevet, er at LMK og klubbene ”eier” sin egen portefølje. Det betyr at vi kun behøver å ta porteføljen ut av Tennant med et grep, og sette den inn i det andre selskapet. Selvfølgelig vil alle forsikringstakere selv kunne bestemme at de av ulike grunner - uansett like vilkår og eventuelle lavere premier - vil være i Tennant selv om dette betyr at LMK mister godtgjørelsen.

 

Klubbene ble på landsmøtet i mars behørig informert om fremdriften og eventuelle rutiner gjøres ved en overgang, og ga styret fullmakt til å fortsette arbeidet. Det vil bli gitt god informasjon til alle som har en eller flere forsikringer i Tennant via LMK fra både klubben og LMK dersom det velges et nytt selskap.

 

 

Grenseløst samarbeid

LMK og de 19 andre organisasjonene i Kulturvernforbundet var helgen 9-10 april på Oscarsborg representert for å oppsummere den nasjonale kulturbevarende virksomhet. Å være på Oscarsborg festning (som senket Blücher 9.4.1940) selveste 9.april var spesielt for mange siden det på dagen var 71 år siden dette skjedde.

Nyutnevnt direktør Anne Åsheim i Norsk Kulturråd (som årlig deler ut 1,2 milliarder kroner til norsk kultur) informerte om nye ordninger. Hun skulle gå tett på Kulturdepartementet for å synliggjøre at rammene for bevilgninger til blant annet hva LMK driver med - skal økes. For budsjettet 2012 kunne Åsheim ikke se at det var rom for å tildele støtte til nye søkere, og at det først fra 2013 kunne være på tale om dette dersom det kom et politisk vedtak om økte rammer.

 

Foruten Danmark - men med Åland - var de nordiske land tilstede for å diskutere en ytterligere satsning på samarbeid med utgangspunkt i Norden, eller om vi skal se mere mot resten av Europa. Det var en sterk vilje til å finne frem til noen felles nordiske møteplasser fremfor rene europeiske. Kulturminnedagen (som også er en europeisk dag) i september var alle enige om som en meget god nordisk møteplass der man kan samarbeide om fremtidige tema.

LMK hadde oppdraget med å oppsummere debatten, og møtte ingen motstand mot å trekke det så langt at det i løpet av et år skal kunne vises til konkrete samarbeidsresultater på det overordnede, nordiske nivå.

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]