LMK-nytt januar 2011

Vi ønsker godt nyttår med følgende nyhetsbrev fra LMK

 

STØTTE TIL KLUBBENS KURS

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom LMK og Folkekulturforbundet (FOLK). Avtalen innebærer at Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) kan søke om støtte til voksenopplæringstiltak gjennom Folkekulturforbundet.

Kurs som sveising, mekking, lakkering, motorlære, karosseri m.m. er relevant. For opplæringsaktivitet mottar LMK med alle sine organisasjonsledd samme støtte som de andre organisasjonene i Folkekulturforbundet. For tiden er dette kr. 75,- i støtte per time med lærer, og kr 20,- i støtte for time uten lærer.

 

Avtalen med Folkekulturforbundet kan gi økonomisk støtte til f.eks. sveisekurs.

 

Arbeidsdeling mellom FOLK og Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber er som følger;

 

FOLK:

* tilrettelegger og sender ut informasjon til organisasjonsledd av LMK

* veileder, informerer og behandler søknader og rapporter

* utbetaler støtte i august og februar

 

LMK:

* utvikler studieplaner (alene eller i samarbeid med FOLK)

* planlegger og offentliggjør opplæringa (gjelder hver arrangør)

* søker tilskudd før kursstart og leverer rapporter (gjelder hver arrangør)

* har opplæring som tema på sentrale samlinger der man finner det naturlig

 

LMK kommer tilbake med mer informasjon om dette, men vil gjerne ha tilbakemeldinger fra klubbene om de har tenkt å sette i gang kurs i løpet av neste år. Skriv gjerne et par setninger om hvordan det skal gjennomføres, når, hvor og av hvem. Dette for å kunne sende ut skjema når dette skal gjøres.

 

 

PENGER I 2011

Når det gjelder neste år (refusjon for hele regnskapsåret 2010), er det en viktig endring som alle klubbene må få med seg. Fra 2011 må alle - hver eneste klubb - registrere i det offentlige frivillighetsregisteret for å være berettiget for å kunne søke om refusjon av moms for 2010.

 

Det er to måter å søke på; forenklet og dokumentert.

Ved forenklet modell sender klubben sitt regnskap til LMK. Dette skal være signert av kasserer samt oppnevnt revisor. LMK søker så på vegne av klubben.

De riksdekkende klubbene kan - dersom de ser de får mer penger tilbake på denne måten - bruke dokumentert modell, og søke direkte til Lotteritilsynet.

Forenklet: Beregne 7 % av totalomsetningen. Det er den summen de kan søke om ved forenklet modell.

Dokumentert: Sende direkte inn til Lotteritilsynet kopi av bilag av porto, konsulenttjenester som regnskap, PR, revisor, ingeniørtjenester eller lignende samt innenriks flyreiser. Ved dokumentert må klubben selv ta kontakt med Lotteritilsynet i tilfelle spørsmål.

 

Uansett modell - om man søker forenklet gjennom LMK eller alene med dokumentert - så må den enkelte klubb altså være registret i Frivillighetsregisteret.

 

Selv om man føler at det fortsatt er god tid, er rådet å registrere seg så fort som mulig. LMK begynner arbeidet med MVA-refusjon allerede i april. Registrering er gratis, og tar heller ikke lang tid å gjøre. Dette gjøres enklest på www.altinn.no. Gå til ”Skjema og tjenester” øverst i menyen på midten. Der er alle skjema sortert på bokstav. Skjema for registrering i Frivillighetsregisteret finner du på ”F”.

Lykke til!

 

 

RAR ORDLYD PÅ ET ”NEI”

 

 

 

LMK har diskutert avslaget med Kulturvernforbundet (som er LMKs paraplyorganisasjon). At en kulturbevarende organisasjon uproblematisk kan søke om midler til informasjonsprosjekter fra det samme departement som sier ”nei” til en faglig tilhørighet er en helt ny offentlig praksis. LMK og Kulturvernforbundet er nødt til å be om en nærmere forklaring, i tillegg til hvilke type informasjonsprosjekter det kan gis støtte til.

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]