LMK-nytt juli/august 2010

Nyheter fra LMK

 

 

FIKK KR. 38.000 PÅ 4 MÅNEDER

Fra Køyretøy Historisk Klubb Voss (KHKV) har LMK fått denne solskinnshistorien:

 

Vår klubb har vært med på grasrotandelen i Norsk Tipping siden starten på dette gode formål og initiativ som genererer penger til frivillige organisasjoner og lag.

Vi har per i dag 239 spillere som støtter vårt formål gjennom grasrotandelen, selv om antallet medlemmer er langt under det halve; 90. I løpet av årets første fire måneder fikk vi inn hele 37.972 kroner!

 

På alle medlemsmøter holdes det et innlegg på ca 1,5 minutt der det informeres om stoda vedrørende grasrotandelen.  Medlemmene får på denne måten en påminnelse om viktigheten av denne og blir oppfordret til å fortelle dette videre til far, mor, tanter, onkler, besteforeldre venner og bekjente at de må velge klubben som grasrotmottaker når det spilles Lotto, fotballtipping, Joker, odds etc.

 

Klubben annonserer også i lokalavisen om møtetider og sted. Dette vet vi er med på å rekruttere nye – også yngre - medlemmer til klubben. Blant annet har vi også i det siste fått 6 nye medlemmer i aldersgruppen 17 - 19 år.

Slik blir vi en enda bedre, og mer sammensveiset familie. Og som bonus får vi gode resultater som bidrar til at drømmen om eget klubbhus øker for hver tertial for vår del.

 

Så dette kan anbefales av hele Køyretøy Historisk Klubb Voss.

 

Hilsen Rolf Jersin (kasserer)

 

 

NULL MOMS PÅ MEDLEMSBLADET

LMK har tidligere informert om dette glade budskap fra skattemyndighetene, men en god ting kan ikke sies for ofte. LMK har også registrert at flere medlemsklubber betaler mva av trykkingen. Nå er mva-reformen blitt slik at dette refunderes, men det optimale er jo å sørge for å slippe å søke om refusjon i etterkant.

 

  1. Ideelle organisasjoner, foreninger og klubber kan søke Fylkesskattekontoret, Avgiftsavdelingen, om forhåndsfritak av mva på trykking av medlemsblader med flg. forutsetninger:

-        Det må gis ut 2 numre eller fler pr. år

-        Bladene må være nummerert

-     Minst 80 %) omsettes til faste abonnenter (medlemmer) eller hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer

-        Det må sendes skriftlig søknad

  1. Søknaden må inneholde flg.:

-        Organisasjonsnummer (enkelt å få på www.brreg.no)

-        Henvise til Merverdiavgiftloven

-        Oppgi hvor mange numre som sendes ut

-        Bekrefte at dette kun sendes til medlemmene

-        Opplyse om bladet har eksterne annonsører

 

Når du har fått brevet fra fylkesskattekontoret så må det sendes til trykkeriet.

 

Dersom klubbens medlemsblad ikke kvalifiserer til fritak, vil klubben likevel kunne føre opp denne mva når det søkes om refusjon via LMK hvert år i juni.

 

Så kommer en oppgave klubben bør gjøre etter å ha mottatt ”fritaksbrevet”: Vi minner om at Historiske Militære Kjøretøyers Forening (HMKF) fikk høsten 2007 med 18 måneders tilbakevirkende kraft tilbakebetalt den unødvendige moms’en de hadde betalt inn for trykking av bladet ”Mud & Snow”.

Historiske Militære Kjøretøyers Forening og Buskerud Fylkesskattekontor og høsten 2007 er fine stikkord å vise til. Skriv derfor et brev tilbake til fylkesskattekontoret og be om dette. Be også i brevet om henvisning til hjemmel dersom fylkesskattekontoret ikke finner å kunne gjøre en slik refusjon av for mye innbetalt moms. Det skader ikke å prøve selv om det kan være at HMKF hadde litt mye flaks med sin saksbehandler.

 

LOBBYKJØRING

www.stortinget.no/representanter-og-komiteer Det er hit klubben – eller du som enkeltmedlem - skal gå for å invitere med en stortingsrepresentant på klubbløpet. Og det mener vi virkelig at du skal gjøre.

 

Prøv deg først på representantene fra hjemfylket. For merkeklubbene blir det representantene fra det fylket løpet går i. Husk at representantene er veldig flinke til å personlig besvare samtaler, så bare ring dem på deres kontor på Stortinget. Kontakt først de som sitter i Familie- og kulturkomiteen, Transport- og Kommunikasjonskomiteen (tidligere Samferdselskomiteen), deretter Finanskomiteen, og Energi- og miljøkomiteen som de viktigste.

Dette er noe av det vi kan snakke med representantene om:

 

  • Våre kjøretøy kjører ifølge FIVAs undersøkelse kun 1 promille (!) av den samlede kjørelengde for alle moderne kjøretøy yngre enn 30 år. I gjennomsnitt rundt 650 km i året.
  • Årsavgiften oppfattes som en kulturbeskatning siden vår bevegelse tar vare på store deler av den genuine norske samferdselshistorie – en oppgave staten skulle gjort.
  • Våre kjøretøy omfattes av Kulturminneloven ved salg ut av landet, og er således definert som kulturminner.
  • Vi er avstengte fra å kunne søke om prosjektmidler fra Kulturminnefondet. Rutebåten kan – men rutebussen altså ikke, og det finner vi svært urimelig.
  • De motorhistoriske klubbene har hvert år rundt 150 annonserte løp, markeder, utstillinger og treff. Til nostalgisk glede for alle i – og langs - ferdselsårene.

 

Uansett hvilken komité de sitter i, så spiller dette ikke en avgjørende rolle. Partigruppene har ofte interne møter, og de som har vært med på et løp som gjest, vil legge frem det som er viktig når saker som årsavgift og formuesbeskatning tas opp. Helt uavhengig av ”sin” komité. 

 

Ring gjerne daglig leder Tom T. Græger på LMKs kontor dersom du får napp, så får du noen flere tips for samtalen.

 

 

Som virkelige perler på en snor kommer kulturminnene kjørende til glede for alle i - og langs - ferdselsårene.

 

KULTURMINNEFONDET OG OSS

LMK har i juli fått et foreløpig svar fra Miljøverndepartementet (MD) som har ansvaret for Kulturminnefondet. Dette er et fond som organisasjoner kan søke om kulturmidler fra, men såkalt ”rullende materiell” som kjøretøy og tog har vært utestengt. MD svarer at de ser at LMKs forespørsel om tilgang til fondet kan sies å være relevant, men ønsker å diskutere saken med blant annet Kulturdepartementet. Inntil videre blir det altså fortsatt ikke anledning til å søke om midler fra fondet.

 

LMKs styre skal vurdere svaret, og se om det er noe vi kan gå videre på for å få en fortgang i behandlingen. Denne saken er for viktig prinsipielt til at den skal legges tilside på et mindre regjeringskontor. LMK mener bestemt at motorhistoriske kjøretøy er kulturminner, og at klubber og enkeltmedlemmer skal ha adgang til å søke om fondsmidler til spesielle prosjekter på lik linje med de andre organisasjonene.

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]