LMK-nytt juni 2010

Vi har mottatt følgende nyhetsbrev fra LMK

 

NASJONAL MOTORDAG

Tilbakemeldinger fra enkeltmedlemmer og kvalitative søk på redaksjonenes nettsider viser at det var mye aktivitet på denne første ”Nasjonal Motordag” i Norge.

Ut fra de klubbmagasinene som har omtalt denne dagen på forhånd, har en rekke av disse opplyst om at det er tatt initiativ til aktiviteter i regi av klubben. I samme informasjon var det også gitt en oppfordring til medlemmene om å ta seg en tur ut - og gjerne inn til sentrum/”stripa” eller der hvor folk samles lørdager - for å vise frem kjøretøyet.

LMK har også registrert at mange avisredaksjoner på sine nettsider omtalte den lokale klubbens planer for lørdag 12. mai.

 

Flere kommuner har på sine nettsider for kultur skrevet om arrangement som inkluderer Nasjonal Motordag.

Et eksempel er omtalen på nettsidene til Bø kommune i Vesterålen der de opplyste om at Vesterålen Motorhistoriske Klubb stilte ut veterankjøretøy på Haugens Sommermarked lørdag12. juni. Det var lagt opp til en folkefest med en rekke tilbud og aktiviteter. Klubben hadde altså vært smart og ”hengt seg på”, og fikk på denne måten vist frem det motorhistoriske miljøet i kommunen for et bredt publikum.

 

Siden det er langt flere kulturartikler som trykkes i papirutgaver enn som publiseres på nett, må man gå ut fra at det er omtalt langt flere arrangement denne dagen enn det man via søk på nettet kan få oversikt over.

 

LMK har via Google, nyhetssøk, Facebook, klubbsider m.m. registret omtale av svært mange arrangementer, og gir her noen eksempler:

 

Foto StavangerAftenblad:

(Faksimile Stavanger aftenblad – aftenblad.no) Rutebilhistorisk Forening, Tempoklubben og Gammelbilens Venner møtte som deler av et større arrangement på Sandnes havn. Med 1100 betalende tilskuere fikk alle interesserte et godt innblikk i – og god informasjon om – den motorhistoriske aktiviteten i Rogaland.

 

Foto RB-Eidsvoll:

(Faksimile Romerikes Blad – rb.no) Romerike Gammelbilklubb tok oppstilling i parken ved Eidsvoldbygningen. Været stoppet forhåndsannonserte planer om både inkluderende picknik og en fungerende sveivegrammofon, men klubbens hjemmesider rapporterer likevel om god stemning på arrangementet.

 

Foto VardenLangesund:

(Faksimile Varden – varden.no) Mercedes-Benz Klubben Norge hadde lagt Stjerneløpet 2010 til Langesund i Telemark. Selv om muligens løpets dato nok var klar før lansering av Nasjonal Motordag, ble 12. juni et flott utstillingsvindu med eksponering av en rekke motorhistoriske kjøretøy som kunne sees rundt i området.

 

Foto AvisaNordland:

(Faksimile Avisa Nordland – an.no) I Bodø samlet det seg mange entusiaster fra både de motorhistoriske klubber og Amcar-miljøet. Uttalelsene til avisens journalist vitner om en sterk interesse for å gjøre neste Nasjonal Motordag i Bodø til en enda større begivenhet enn i år!

 

Foto Follo:

(Faksimile Østlandets Blad – oblad.no) Follo Veteran- og gammelbilforening fylte 20 år og benyttet Nasjonal Motordag for å markere dette. Når det i tillegg var Kråkstaddagen (Ski kommune i Akershus), møtte medlemmer opp ved Kråkstad samfunnshus for å pynte opp området med veteranbiler.

 

 

FORSIKRING VED KJØP I UTLANDET

Skal du hente hjem et kjøretøy fra utlandet du har kjøpt må du ha forsikring på det. Det kan du få ved å kontakte vår samarbeidspartner Tennant på 22 47 91 10. De ordner det du ønsker.

Et annet alternativ er Trafikkforsikringsforeningen www.tff.no. Telefon: 22 04 86 00. Dette er en forsikring som gjelder i alle EØS-land og i Sveits. Forsikringen kan kjøpes for minimum en måned og inntil ett år. Grenseforsikringen gir erstatning til utenforstående tredjepart for personskade og materielle skader, og til passasjer i den forsikrede motorvognen for personskade i overensstemmelse med lovgivningen i det land trafikkuhellet fant sted. I Finland, Sverige og Norge dekkes også for personskade vedrørende den forsikrede motorvogn eller redningsutgifter etc.

 

 

HENT HAVARISTEN SELV

Gamle kjøretøy skjer det noe med innimellom, og det er helt naturlig. Det som også er naturlig er at det som regel kan fikses der og da. Dersom det skjer noe under løp har arrangøren normalt et kjøretøy med noe ekstra utstyr/deler. Ring arrangørtelefonen før Viking for å se om det finnes kvalitativ assistanse og/eller deler.

Redningsforsikringen gjelder fra skadestedet til kjøretøyets hjemsted dersom feilen/skaden ikke lar seg ordne ved et lokalt verksted. Skal det hjem, kan det godt hende det tar et par døgn før organisert transport passerer og tar kjøretøyet med seg.

Et alternativ til verksted er å kontakt Tennant og gjøre en avtale om at du henter kjøretøyet selv, og får en økonomisk påskjønnelse i tillegg til alle utgifter dekket. Du kan få leid bilhengere mange steder. Bli enige om dette med skadebehandleren, så får du kjøretøyet raskt hjem.

 

 

SKADEBEHANDLING

Det kalles Norges beste motorhistoriske forsikring. Ikke minst fordi LMK Forsikring har en egen spesialist som er med i skadebehandlingen. Vedkommende er også takstmann i det ”vanlige” liv, og slik er det et godt kompetansegrunnlag for å vurdere både skader og de ulike reparasjonstilbudene.

Å finne den riktige prisen for den beste reparasjonen er det som er med på å holde utgiftene nede slik at vi klarer å opprettholde en meget lav premie. Husk at det å ha en egen person for oss, ikke betyr det samme som at vi da har fri tilgang til masse penger ved skade. Skadebehandleren er vår sikkerhet for at vi får et ”riktig” oppgjør, og han trår til der det er nødvendig.

 

 

TILBAKEBETALING AV MVA

Ordningen med tilbakebetaling av nesten all moms klubben har betalt inn til staten, har gjennomgått en fornyelse. Nå i 2010 (refusjon for foregående år; 2009) gjelder nye regler for oss, og LMK har sendt ut dette til klubbene.

Når det gjelder neste år (refusjon for hele regnskapsåret 2010), er det en viktig endring som alle klubbene må få med seg. Fra 2011 må alle - hver eneste klubb - være registrert i det offentlige frivillighetsregisteret for å være berettiget for å kunne søke om refusjon av moms for 2010. Det er fortsatt LMK som skal søke på vegne av klubben, men den enkelte klubb må altså være direkte registret.

 

Selv om man føler at dette er lenge til 2011, er rådet å registrere seg så fort som mulig. Det er gratis, og tar heller ikke lang tid å gjøre. Les mer om:

Hvordan registrerer jeg min organisasjon i frivillighetsregisteret?

Dette gjøres enklest på www.altinn.no. Gå til ”Skjema og tjenester” øverst i menyen på midten. Der er alle skjema sortert på bokstav. Skjema for registrering i Frivillighetsregisteret finner du på ”F”.

Lykke til!

 

FOTO FOR FORSIKRING

Forsikringsutvalget har bedt oss om å opplyse at svært mange av de digitale bilder som sendes inn sammen med forsikringssøknader er for dårlige. Digitale bilder MÅ være over 250 kb og skarpe. Hvis ikke blir de for små og utydelige. I tillegg må det være en jevn belysning på kjøretøyet slik at ikke deler av kjøretøyet på bildet befinner seg i vekselvis lys og skygge. Spesielt gjelder dette bilder tatt utendørs i sol, og innendørs generelt. Husk også å ta bilder av sidene/foran/bak fra knehøyde, og ikke skrått ovenfra. Se de gode foto-eksemplene på www.lmk.no under ”forsikring” og ”ABC for utfylling av skjemaer”

Konsekvensen av mangelfull og dårlig fotografering blir at nye bilder må tas, noe som forsinker behandlingen av søknaden. I tillegg gir det både søker og kontoret ekstraarbeid.

 

Husk å ta bildene med den høyeste oppløsningen kameraet har. Dersom du redigerer etterpå i et eller annet foto/billedprogram på datamaskinen, er du nødt til å passe på at du ikke reduserer størrelsen for mye.

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]