RIGHT ON SJØ & LAND

Søndag 16. juni 2019

Froland Motorveteran klubb arrangerer treff for klassiske båter og biler på Froland Verk - i samarbeid med Ronnie Krabberød/Right On.

Ronnie er speaker, og arrangementet starter kl. 11.00 og avsluttes ca. kl. 15.00.
Plassering av biler blir fortrinnsvis på vestsiden av riksveien pga. et annet treff på Froland Verk. 

Les mer om dette i 46. utgave av Right On (bladet kom ut i august 2018)


[Tilbake]